fbpx

Kartuše Kleopatra II.

Kleopatra II. byla dcerou Ptolemaia V. Epifanea a Kleopatry I. Byla provdána za svého bratra Ptolemaia VI. Filométóra a z tohoto manželství se narodili dva synové – pozdější koregent Ptolemaios Eupator, Ptolemaios (pozdější Ptolemaios VII. Neos Filopatór) – a dvě dcery (Kleopatra Thea a Kleopatra III.).

V roce 180 př.n.l. zemřel Ptolemaios V. a na trůn měl nastoupit jeho syn Ptolemaios VI. Filométór. Jenže je ještě příliš mladý a tak jeho povinnosti zastává chvíli jeho matka Kleopatra I., která později určila dva regenty. Když měl Ptolemaios VI. asi 11 let, regenti usoudili, že je dost starý na to, aby byl faraonem. Potřeboval ale královnu – a tak se oženil se svou starší sestrou Kleopatrou II.

V roce 170 př.n.l. vypukla válka – Antiochos IV. (Selelukovský král) zaútočil na Egypt z území dnešní Sýrie a egyptské vojsko vyslané Ptolemaiem VI. snadno porazil. Ptolemaios VI.  uzavřel dohodu s Antiochem, podle které se stane vazalem Selelukovské říše. Toho využívá Fiskon (mladší bratr Ptolemaia VI. známého jako Ptolemaios VIII.) a alexandrijský lid ho prohlásil za krále.

Kleopatra II. jako mírotvorce

Egypt má nyní dva krále a napětí musí řešit žena – Kleopatra II. Pokusila se spojit svou osobu s bohyní Eset a tím získala popularitu mezi lidmi. Podařilo se jí usmířit oba bratry a výsledkem byla dohoda – Ptolemaios VI. přistoupil na to, že se bude o moc dělit s mladším bratrem Ptolemaiem VIII. a tak od toho okamžiku vládnou společně Ptolemaios VI. se svou manželkou Kleopatrou II. a Ptolemaiem VIII. (jejich nejmladším bratrem).

V roce 164 př.n.l. vypukly v odlehlé části Egypta nepokoje a Ptolemaios VI. se vydává je potlačit. Toho využívá Ptolemaios VIII. a provedl mocenský převrat. Jenže jeho převrat a krutovláda neměly dlouhého trvání a tak se Ptolemaios VI. a Kleopatra II. ujali záhy znovu vlády. Aby se zbavili Ptolemaia VIII. a tak ho ustanovili vládcem Cyrany (Cyrena – řecky Kurene město v severní Libyi).

Osud potomků Kleopatry II.

Ptolemaios VI. a Kleopatra II. vládnou spokojeně Egyptu a narodili se jim dvě děti – syna Ptolemaios VII. Neos Filopatór a dceru Kleopatru III. V roce 145 př.n.l napadl Ptolemaios VI. Seleukovskou říši s úmyslem využít sporů v dynastii. V bitvě sice zvítězil, ale na zranění utrpěná v ní několik dní poté umírá. O egyptský trůn se tak znovu přihlásí Ptolemaios VIII. a Kleopatra II. opět musí řešit problém. Chtěl sice na trůn dosadit svého syna Ptolemaia VII., ale alexandrijský lid chtěl za krále Ptolemaia VIII.

Ptolemaios VIII. ví, že potřebuje královnu – a tak se ožení se svou sestrou Kleopatrou II. Nezbývalo mu nic jiného – pokud by se sestry zbavil, dost by si tím uškodil, protože byla mezi lidmi velice oblíbená. Musel se ale zbavit také Ptolemaia VII., který pro něj představoval velké nebezpečí. Kleopatra II. tak musela být manželkou vraha jejího syna …

Role Kleopatry II. se zkomplikovala poté, co si Ptolemaios VIII. vzal za manželku její dceru Kleopatru III. a od té doby panovala mezi oběma ženami velká nenávist. Kleopatra II. i Kleopatra III. měly stejné postavení a to bylo dlouhodobě neudržitelné. Jenže Kleopatra II. měla s Ptolemaiem VIII. syna, kterým byl Ptolemaios Memphites. Jenže Ptolemaios VIII. měl s Kleopatrou III. další dva potomky. Kleopatra II. tak musela jednat – poštvala dav proti manželovi a Ptolemaios VIII. s Kleopatrou III. uprchli na Kypr. Tam vylákal svého syna Ptolemaia Memphitea.

Kleopatra II. musela jednat a prohlásila se jedinou královnou Egypta. Po 1000 letech tak stanula v čele Egypta žena – poslední samostatnou vládkyní byla Hatšepsut. Když se to Ptolemaios VIII. na Kypru dozvídá, nechá zabít zavraždit vlastního syna Memphitea. Zavraždil tak druhého syna Kleopatry II.

Kleopatra II. a Ptolemaios VI.Kleopatra II. a Ptolemaios VI.