fbpx

Kartuše Kleopatra II.

Kleopatra II. byla dcerou Ptolemaia V. Epifanea a Kleopatry I. Byla provdána za svého bratra Ptolemaia VI. Filométóra a z tohoto manželství se narodili dva synové – pozdější koregent Ptolemaios Eupator, Ptolemaios (pozdější Ptolemaios VII. Neos Filopatór) – a dvě dcery (Kleopatra Thea a Kleopatra III.).

V roce 145 př.n.l. se stala manželkou Ptolemaia VIII. Euergeta II. a za rok se jim narodil syn. V roce 132 př.n.l. po občanské válce převzala vládu v zemi (Ptolemaios VIII. a Kleopatra III. byli nuceni uprchnout na Kypr). Protože se její vláda opírala zejména o Řeky a Židy a nikoliv o egyptský lid, podařilo se Ptolemaiovi VIII. v roce 130 př.n.l. znovu převzít vládu. Od roku 124 př.n.l. se pak spolupodílela na “trojvládě” (Ptolemaios VIII., Kleopatra III. a Kleopatra II.).

Ptolemaios VIII. Euergetés II. a Kleopatra II.

Ptolemaios VIII. Euergetés II. a Kleopatra II.