< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kartuš Ptolemaios VIII.Ptolemaios VIII. byl syn Kleopatry I. a Ptolemaia Epifanese, bratr Ptolemaia VI. Filométóra a Kleopatry II. V letech 170-163 vládl Egyptu společně se sourozenci.

Od roku 163 př.n.l. na základě dohody uzavřené se svým bratrem zůstal Ptolemaios VIII. vládcem Cyrany (Cyrena – řecky Kurene město v severní Libyi), podporován Římem ve své činosti do převzetí vlády nad Kyprem.

Po smrti bratra se oženil se svoji sestrou Kleopatrou II. a usedl na Egyptském trůně. Se svoji novou ženou měl syna Ptolemaia, zvaného od místa narození Mefites. V roce 142 př.n.l. se slavnostně oženil se svou sestřenicí Kleopatrou III. Tak se objevily dvě právoplatné královny, dvě manželky vládců, to způsobilo samozřejmě konflikt v královské rodině.

Ptolemaios VIII. a občanská válka v Egyptě

Ptolemaios VIII. byl vládce nemilosrdný. Dal rozkaz zabít svého syna Mamfitese a jeho tělo rozčtvrtit a poslat matce. To způsobilo občanskou válku a rozpad země. V roce 129 př.n.l. Ptolemaios VIII. ovládl celou zem mimo Alexandrie, která zůstala věrná Kleopatře. Nakonec Alexandrii dobyl v roce 126 př.n.l. a vykonal sérii represí, které mu nepřidali na popularitě. V roce 123 se Kleopatra vrátila z vyhnanství po dobytí města a počala opětovně vládnout spolu s bratrem-manželem.

Obyvatelé Alexandrie ho pohrdačně nazývali Physkonem (pupkáč). Zemřel 28. června 116 př.n.l.  V závěti odkázal Egypt své sestřenici-ženě Kleopatře III. a tomu ze synů, kterého matka sama určí jako spoluvládce. Druhý měl vládnout samostatně Kypru.

Rub a líc mince Ptolemaia VIII.

Rub a líc mince Ptolemaia VIII.

Kartuš faraona Ptolemaia VIII.
Kartuš faraona Ptolemaia VIII.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios VII. Neos Filopatór
Nástupce: Ptolemaios IX. Sótér II.
Doba vlády: 29 let

Manželky: Kleopatra II. a Kleopatra III. (matka Ptolemaia IX.)