< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kartuš Ptolemaios VII.Ptolemaios VII. měl teprve 15 let, když zemřel jeho otec a v tuto dobu jeho jménem vládla matka – královna Kleopatra II.  Její vláda trvala několik měsíců, do její svatby s Ptolemaiem VIII. Euergetesem.

Na rozkaz Ptolemaia VIII. – krále Cyreny (Cyrena – řecky Kurene město v severní Libyi) byl Ptolemaios VII. v roce 145 př.n.l. zavražděn a jeho označení číslem VII. v  řadě Ptolemaiovců je tak vlastně chybou, protože prakticky nikdy nevládl.

Osobnost Ptolemaia VII.

Kdo vlastně byl Ptolemaios VII? Podle jedné z teorií byl Ptolemaios VII. synem krále Ptolemaia VI. Filométora a Kleopatry II. a od roku 145. př. n. l. se stal spoluvládcem svého otce a po krátké době byl zavřažděn svým strýcem Ptolemaiem VIII., který tak na trůn sám nastoupil.

Někteří řečtí učenci dávají rovnítko mezi Ptolemaia VII. Nea Filopatóra a Ptolemaia Memfita. To by znamenalo, že by Ptolemaios VII. byl synem Ptolemaia VIII. a Kleopatry II. a byl by zavražděn vlastním otcem. Další stopy ukazují na množství menších regentů a rádců, kteří se jmenovali stejně jako všichni ptolemaiovští králové Ptolemaios.

V některých starších literárních pramenech bývá coby král zcela vynechán. Díky tomu se čísla všech pozdějších mužských ptolemaiovských vládců sníží o jedno – až do krále Ptolemaia XV. Kaisariona, který by podle této metody byl Ptolemaios XIV. Kaisarion.