fbpx

Kartuš Ptolemaios IX.Ptolemaios IX. byl nejstarší syn Kleopatry III. a Ptolemaia VIII. Euergetése II. a bratr Kleopatry IV. Z vůle otce se stal králem Kypru.

Po smrti Kleopatry II. vládl Ptolemaios IX. Egyptu spolu s matkou. V roce 107 př.n.l. byl ale Ptolemaios matkou a Alexandrijskými vyhnán, utekl na Kypr a vláda v Egyptě připadla jeho bratru Ptolemaiovi X., Alexandrovi a Kleopatře III. Lathyros musel proti své vůli zaujmout místo bratra na Kyperském trůnu.

Vinou toho byla bezcitná válka mezi Lathyrosem a Alexandrem. Vyhnán byl v roce 107 př.n.l. Alexandrijskými a po smrti Ptolemaia X. v roce 89 př.n.l. se ujal opětovně vlády, o kterou se podělil se svojí dcerou Berenike III. Zemřel v prosinci roku 81 př.n.l. a nezanechal mužského potomka.

Ptolemaios IX.

Ptolemaius IX. Sótér II.