fbpx

Kartuš Ptolemaios IX.Ptolemaios IX. byl nejstarší syn Kleopatry III. a Ptolemaia VIII. Euergetése II. a bratr Kleopatry IV. Po smrti svého otce vládl společně se svou babičkou Kleopatrou II. a matkou Kleopatrou III. v letech 116 – 107 př.n.l. Po smrti Kleopatry II. měla hlavní slovo Kleopatra III.

Ptolemaius IX. Sótér II.

Přinutila Ptolemaia IX. rozvést se se svou sestrou/manželkou Kleopatrou IV., která odešla a provdala se za seleukovského krále Antiocha IX. Zajímavé je, že jeho matkou byla Kleopatra Thea (sestra Kleopatry III.). Ptolemaios se zatím oženil se svou další sestrou Kleopatrou Selene, která mu porodila dceru Bereniku III.

V roce 107 př.n.l. byl ale Ptolemaios IX. matkou a Alexandrijskými vyhnán, utekl na Kypr a vláda v Egyptě připadla jeho bratru Ptolemaiovi X. Alexandrovi a Kleopatře III.

Ptolemaios IX. a návrat na trůn

V roce 88 př. n. l. se ale situace opakovala – egyptská armáda a lid vyhnali Ptolemaia X a na trůn vrátili Ptolemaia IX. Vládl sám až do roku 81 př. n. l., kdy v srpnu jmenoval svou dceru Bereniku III. spoluvladařkou. Za čtyři měsíce nato ale umírá. Berenika III. vládla sama jen několik měsíců.

Konec ptolemaiovské dynastie je ve znamení vražd předchůdců. Ptolemaios XI. usedl na trůn poté, co byla Berenika zavražděna. Stejný osud ale potkal později i jeho – také on se stal obětí vražedného spiknutí.

Kartuš faraona Ptolemaia IX.
Kartuš faraona Ptolemaia IX.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios VIII. Euergetés II.
Nástupce: Ptolemaios X. Alexandr I.
Doba vlády: 16 let

Manželky: Kleopatra IV. a Kleopatra Selené (matka Bereniky III.)