Kartuš Ptolemaios X.Ptolemaios X. byl syn Kleopatry III. a Ptolemaia VIII. a vládl Egyptu jako faraon vládl v letech 107 – 88 př.n.l.

Starším bratrem Ptolemaia X. byl Ptolemaios IX. a ten také po smrti Ptolemaia VIII. nastoupil na egyptský trůn, i když Kleopatra III. podporovala Ptolemaia X. Ten se ale musel spokojit s vládou nad Kyprem. Ale nebylo to tak snadné, protože – ač mu byl odkázán v závěti – musel usilovat o vládu mnoho let a bránit se intrikám svých sourozenců.

Vlády nad Egyptem se ujal následkem intrik své matky Kleopatry III. v roce 107 př.n.l. kdy staršího bratra vyhnal na Kypr a sám nastoupil na egyptský trůn. Tradičně spoluvládnul se svojí manželkou-sestřenicí Berenike III.

Ptolemaios X.