fbpx

Ptolemaios X Alexander I

Ptolemaios X. byl syn Kleopatry III. a Ptolemaia VIII. a vládl Egyptu jako faraon vládl v letech 107 – 88 př.n.l. Když zemřel Ptolemaios VIII., usedl na trůn jeho bratr Ptolemaios IX. a ten poslal bratra na Kypr, aby vykonával funkci “guvernéra”.

Justin (latinský spisovatel v období starověkého Říma) tvrdí, že Kleopatra III. chtěla zvolit Ptolemaia X., ale Alexandrijský lid se bouřil a donutil ji vybrat Ptolemaia IX. Jiné zdroje tvrdí, že ho za svého nástupce určit jeho otec Ptolemaios VIII.

Ptolemaios X. jako faraon

Když se ale Kleopatra III. dostala do sporu s Ptolemaiem IX., prosadila si, že na trůn usedl právě Ptolemaios X. V roce 101 př. n. l. nechal zavraždit svou matku Kleopatru III. a spoluregentkou jmenoval svou neteř a manželku Bereniku III.

Egyptské povstání v roce 91 př. n. l. způsobilo, že ztratil kontrolu nad jihem země. V roce 88 př. n. l. ho lidé vyhnali z Alexandrie a na trůn byl povolán znovu Ptolemaios IX. S římskou pomocí se sice podařilo Ptolemaiovi X. postavit armádu a napadl Kypr, ale byl zabit.

Kartuš faraona Ptolemaia X.
Kartuš faraona Ptolemaia X.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios IX. Sótér II.
Nástupce: Ptolemaios XI. Alexandr II.
Doba vlády: 19 let

Manželky: Kleopatra III. (matka Ptolemaia IX.); Berenika III.