Ztracené starověké egyptské město potopené do moře před 1200 lety začíná odhalovat, jaký byl život v legendárním přístavu Herakleion (Thonis). Po staletí byl ztracený Herakleion (pojmenovaný po Heraklovi) pouze legendou, o které se zmiňoval Hérodotos a místem, které navštívila Helena Trojská a její milenec Paris (princ Trojský).

Herakleion (Thonis) však byl skutečný přístav. Deset let poté, co potápěči začali odkrývat jeho poklady, sestavili archeologové obrázek toho, jakým životem žilo město Herakleion v době faraónů.

Objevování Herakleionu (Thonisu)

Herakleion (Thonis) zmizel pod hladinou Středozemního moře před 1200 lety a bylo objeveno během výzkumu egyptského pobřeží na začátku minulého desetiletí. A objeveno toho bylo skutečně dost:

  • více než 64 lodí pohřbených v silné vrstvě bahna a písku
  • zlaté mince a závaží z bronzu a kamene, která naznačují, že se dařilo obchodu
  • 16 stop vysoká socha a stovky menších soch méně významných bohů
  • kamenné desky s nápisy ve starověké řečtině i egyptštině
  • desítky vápencových sarkofágů, které zřejmě obsahovaly mumifikovaná zvířata

Dr. Damian Robinson, ředitel oxfordského Centra pro námořní archeologii při Oxfordské univerzitě, který je součástí týmu pracujícího na tomto místě, řekl:

“Jedná se o významné město, ve kterém probíhají nyní odkrývací práce. Místo je úžasně zachovalé. Začínáme prohlížet některé zajímavější oblasti uvnitř města, abychom se pokusili porozumět tomu, jak v něm probíhal život. Získáváme bohatší obrázek o tom, jak se zde uskutečňoval obchod a také o povaze námořní ekonomiky v egyptském pozdním období. Byly zde věci pocházející z Řecka a také od Féničanů. Máme stovky malých soch bohů a snažíme se zjistit, kde se ve městě nacházely chrámy těchto bohů. Lodě jsou skutečně zajímavé, protože se jedná o nejvíce starověkých lodí nalezených na jednom místě a dosud jsme našli přes 700 starověkých kotev.”

Odborníci vytvořili také 3D podobu města. Srdcem Herakleionu byl obrovský chrám Amona, tehdejšího nejvyššího boha Egypťanů. Odtud se rozpínala rozsáhlá síť kanálů a průplavů, které umožnily městu, aby se ve své době stalo nejdůležitějším přístavem ve Středomoří.

Ztracený Herakleion – město ukryté v mořském bahně

Herakleion (Thonis) se nyní nachází v zátoce Abukir, potopené 150 stop pod hladinou moře. V 8. stol. př. n. l., kdy bylo město zřejmě postaveno, se nacházelo u ústí delty Nilu a otevíralo cestu do Středomoří. Potopení Herakleionu mohlo způsobit postupné zvyšování hladiny moře kombinované s náhlým sesuvem nestabilního podloží, na kterém bylo město postaveno, způsobilo pokles oblasti o 12 stop.

Francouzský podmořský archeolog Dr. Franck Goddio byl první, kdo Herakleion znovu objevil, když prozkoumával tuto oblast a hledal francouzské válečné lodě, které se potopily při bitvě na Nilu v 18. století. Když potápeči prohledávali silné vrstvy písku a bahna, sotva dokázali uvěřit tomu, co našli.

“Archeologický důkaz byl jednoduše ohromující“, řekl profesor Sir Barry Cunliffe, archeolog při Oxfordské univerzitě, který se účastnil odkrývání. “Tím, že město leželo po staletí netknuté a chráněné pískem na mořském dně, je vše skvěle zachované“. Badatelé nyní doufají, že by mohli v oblasti okolo potopeného města najít i nějaké sarkofágy použité pro pohřbívání lidí.

Zdroj: The Telegraph (online na http://www.telegraph.co.uk); Český překlad: Alííí