Ictauej bylo kdysi vzkvétající starověké město a v období Střední říše to bylo hlavní město starověkého Egypta. V roce 2015 zahájili archeologové nové pátrání po tomto městě, které bylo kdysi výkladní skříní starověkého Egypta.

Ictauej a Amenemhet I.

Faraoni, kteří vládli v období Střední říše, pocházeli z oblasti Fajjúm a tak bychom tu mohli očekávat velké město. To se tu ale nenachází … Město je spojováno s Amenemhetem I. (zakladatelem 12. dynastie). Pyramida Amenemheta I. se nachází v Lištu, který byl v období Střední říše velmi využívanou nekropolí.

Při pátrání po městě Ictauej je výchozím bodem právě pyramida Amenemheta I. Pyramida prý nabízela pohled na hlavní město Ictauej. Obvyklé postupy použít nemohou – hledat město pomocí vykopávek je nemožné. Použili proto satelitní snímky pořízené z výšky 700 km, které pomohou prohledávanou oblast zúžit.

Satelit pomáhá najít město

Starověké záznamy říkají, že Ictauej bylo postaveno na březích Nilu. Jak už víme, Nil v průběhu let často měnil svůj tok. Je možné, že právě změna toku Nilu byla příčinou zániku Ictauej? Pohltil snad Nil město nebo se tok od města odklonil stejně jako později u Piramesse?

Při sledování satelitních snímků oblasti, kde kdysi tekl Nil, objevili vyvýšenou plochu poblíž pyramidy Amenemheta I. která měla znaky někdejšího hustého osídlení. Mohlo by se jednat o hledané město?

Archeologové tedy provedli hluboký příčný řez, aby mohli prostudovat jednotlivé vrstvy půdy. Vzorek byl hluboký 5 metrů pod povrch země. Takové vzorky mohou často obsahovat podstatné informace. A skutečně – vzorek obsahoval úlomky keramiky, která byla datována právě do období Střední říše.

Byly zde objeveny i úlomky drahých kamenů (achátů a karneolu). To je důkazem toho, že se zde nacházela šperkařská dílna. Ta se ale nenacházela v běžných městech, ale ve významných osídleních poblíž paláců faraonů. Zdá se tedy, že se podařilo objevit místo, kde se kdysi nacházelo Ictauej.