fbpx

Pyramida Senusreta I. v Lištu se nachází zhruba 1,5 km od pyramidy jeho otce. Jeho pyramida se jmenovala „Senusret shlíží na Obě země“ a bylo o něco vyšší než pyramida Amenemheta I., ale v základních rysech se od ní příliš nelišila. K její stavbě byl použit převážně vápenec z lomů nedaleko Lištu (Iči-tauej, Ictauej).

pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 105 mA   kultovní pyramida
výška pyramidy: 61,25 mB   komplex královny Nofret I.
úhel sklonu stěn: 49°24′C   komplex princezny Itakajety
D   zádušní chrám

Pyramida Senusreta I., pohled do nitra

Jádro pyramidy Senusreta I. bylo na plošině z kamenných bloků a bylo zpevněno skeletem kamenných zdí. Volný prostor vyplňovala suť z vápence, písku a odpadního stavebního materiálu. Obložení tvořily bloky jemného bílého vápence.

Pod dlažbou severní kaple začínala sestupná chodba, která ale nepokračovala v ose pyramidy jak tomu bylo u Amenemheta I., ale odkláněla se k jihovýchodu podobně jako u některých pyramid z 5.dynastie. U vchodu byla chodba obložena žulou a dodnes zde najdeme obrovské bloky, některé dosahují hmotnosti až 20 tun, jejího původního uzávěru – také z žuly. Podzemí je – podobně jako v pyramidě Amenemheta I. – zatopeno vodou. Předpokládá se, že pohřební komora se nachází asi 24m pod základnou.

Pyramida Senusreta I. byla obklopena vnitřní ohradní zdí, která zahrnovala také západní polovinu zádušního chrámu a malou kultovní pyramidu. Tato zeď byla postavena z vápencových bloků a jedná se o naprosto unikátní stavební dílo. Její vnitřní povrch byl totiž v pravidelných intervalech (rozestup 5m) zdoben úzkými panely, které zdobily obrazy ve vysokém reliéfu.

Na dolní části panelu byla zobrazena božstva plodnosti přinášející dary, horní část pak zdobilo stylizované průčelí panovníkova paláce s jeho jmény – vždy se zde vyskytovalo Horovo jméno Anchmesut a střídavě pak trůnní jméno Cheperkare nebo rodné jméno Senusret. U jihovýchodního nároží stála malá kultovní pyramida, podobně jako tomu bylo v pyramidových komplexech Staré říše.

Zádušní chrám Senusreta I.

Zádušní chrám Senusreta I., který se nazýval „Sjednocena jsou místa Senusretova (kultu)“, byl později zloději kamene téměř zničen, ale dochovaly se dostatečně velké zbytky dlažby, které umožnily rekonstrukci původního plánu. Ten velice nápadně připomíná zádušní chrámy z období pozdní 5.dynastie a z období 6.dynastie.

Západní (intimní) a východní část zádušního chrámu oddělovala příčná chodba. V zádušním chrámu byl objeven jeden důležitý nález – v části „antichambre carrée“ spojující kapli s pěti nikami s obětní síní byl v dlažbě objeven základový blok z červené žuly a na něm otisk sloupu, který kdysi podpíral strop. Zajímavé je, že sloup byl dvanáctistvovolý, pravděpodobně papyrový. To nebývalo běžné, protože ve starších chrámech bývaly sloupy spíše oktogonální nebo válcovité.

Údolní chrám u pyramidy Senusreta I.

Údolní chrám pyramidy Senusreta I. leží zasypán pískem na rozhraní pouště a nilského údolí, ale dosud nebyl přesně lokalizován ani archeologicky zkoumán. Se zádušním chrámem ho spojovala vzestupná cesta, která ale spíše než vzestupnou cestu Amenemheta I. připomínala vzestupnou cestu Mentuhotepa II. v Thébách (Vasetu) – byla zastřešená a uvnitř byly v pravidelných intervalech hluboké výklenky, kde byly panovníkovy polychromované vápencové sochy v nadživotní velikosti. Sochy byly usirovského typu a měly střídavě hornoegyptskou nebo dolnoegyptskou korunu.

Mezi vnitřní a vnější ohradní zdí je rozlehlé prostranství, na kterém bylo objeveno 9 pyramidových komplexů – 3 jsou při jižní zdi a po dvou při západní, severní a jižní straně pyramidy. Dodnes byly přesně identifikovány pouze dva – jeden patří královně Nofret I. a druhý princezně Itakajet. Královna Nofret I. byla dcerou Amenemheta I. a byla první královnou, jejíž jméno bylo zapsáno do kartuše.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Cookie nevyužíváme k rozesílání reklamních emailů, letáků nebo vedení reklamních kampaní na sociálních sítích.

Zavřít