fbpx

Pyramida Senusreta I. v Lištu se nachází zhruba 1,5 km od pyramidy jeho otce. Jeho pyramida se jmenovala „Senusret shlíží na Obě země“ a bylo o něco vyšší než pyramida Amenemheta I. Architekti ji v základních rysech postavili podle pyramidy jeho otce. K její stavbě byl použit převážně vápenec z lomů nedaleko Lištu (Iči-tauej, Ictauej).

pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 105 mA   kultovní pyramida
výška pyramidy: 61,25 mB   komplex královny Nofret I.
úhel sklonu stěn: 49°24′C   komplex princezny Itakajety
D   zádušní chrám

Pyramida Senusreta I., pohled do nitra

Jádro pyramidy Senusreta I. bylo na plošině z kamenných bloků a bylo zpevněno skeletem kamenných zdí. Volný prostor vyplňovala suť z vápence, písku a odpadního stavebního materiálu. Obložení tvořily bloky jemného bílého vápence.

Začátek sestupné chodby ukryli archeologové pod dlažbu severní kaple. Sestupná chodba nepokračovala v ose pyramidy, ale odkláněla se k jihovýchodu podobně jako u některých pyramid z 5.dynastie. Egypťané obložili vchod do chodby žulou a dodnes zde najdeme obrovské bloky a některé dosahují hmotnosti až 20 tun. Podzemí je – podobně jako v pyramidě Amenemheta I. – zatopeno vodou. Předpokládá se, že pohřební komora se nachází asi 24m pod základnou.

Pyramida Senusreta I. byla obklopena vnitřní ohradní zdí, která zahrnovala také západní polovinu zádušního chrámu a malou kultovní pyramidu. Architekti postavili zeď z vápencových bloků a jedná se o naprosto unikátní stavební dílo. Mimořádnost této stavby spočívá v tom, že v pravidelných rozestupech (5m) byly umístěny úzké zdobené panely ve vysokém reliéfu.

Dolní části panelu zdobí božstva plodnosti přinášející dary. Horní část pak zdobí stylizované průčelí panovníkova paláce s jeho jmény – vždy se zde vyskytovalo Horovo jméno Anchmesut a střídavě pak trůnní jméno Cheperkare nebo rodné jméno Senusret. U jihovýchodního nároží stála malá kultovní pyramida, podobně jako tomu bylo v pyramidových komplexech Staré říše.

Zádušní chrám Senusreta I.

Zádušní chrám později téměř kompletně zničili zloději kamene, ale dochovaly se dostatečně velké zbytky dlažby, které umožnily rekonstrukci původního plánu. Ten velice nápadně připomíná zádušní chrámy z období pozdní 5.dynastie a z období 6.dynastie.

Západní (intimní) a východní část zádušního chrámu oddělovala příčná chodba. V zádušním chrámu objevili archeologové důležitý nález – základový blok z červené žuly a na něm otisk sloupu, který kdysi podpíral strop. Zajímavé je, že sloup byl dvanáctistvovolý, pravděpodobně papyrový. To nebývalo běžné, protože ve starších chrámech bývaly sloupy spíše oktogonální nebo válcovité.

Údolní chrám u pyramidy Senusreta I.

Údolní chrám pyramidy Senusreta I. leží zasypán pískem na rozhraní pouště a nilského údolí. Archeologům se dosud nepodařilo ho přesně lokalizovat. Se zádušním chrámem byl spojen vzestupnou cestou. Egypťané tuto vzestupnou cestu zastřešili a uvnitř byly v pravidelných intervalech hluboké výklenky. Tyto výklenky zdobily polychromované vápencové sochy Senusreta I. v nadživotní velikosti. Sochy byly usirovského typu a měly střídavě hornoegyptskou nebo dolnoegyptskou korunu.

Mezi vnitřní a vnější ohradní zdí vytvořili architekti rozlehlé prostranství, na kterém bylo objeveno 9 pyramidových komplexů. Tři jsou při jižní zdi a po dvou při západní, severní a jižní straně pyramidy. Dodnes byly přesně identifikovány pouze dva – jeden patří královně Nofret I. a druhý princezně Itakajet. Královna Nofret I. byla dcerou Amenemheta I. a byla první královnou, jejíž jméno bylo zapsáno do kartuše.