Město Sais je spojeno zejména s faraony 24. až 26. dynastie faraonů, kdy bylo hlavním městem starověkého Egypta. Nacházelo se na Rosettském rameni Nilu, které sousedilo s kanopickým ramenem.

Sais bylo střediskem 5. dolnoegyptského nomu, náboženským centrem kulty bohyně Neit a od Pozdní doby také Usira, Hora a bohyně Eset.

Podle archeologů je právě klíčovým městem k poznání celé Delty Nilu. Ředitelka výzkumu v lokalitě Sais Penny Wilsonová se domnívá, že patří k nejstarším obydleným místům starověkého Egypta.

Sais – město ukryté pod povrchem

Na první pohled z města, které bylo 140 let hlavním městem starověkého Egypta, není vidět nic. Město bylo postupem času překryto novými vesnicemi. Proto probíhal průzkum starověkého řečiště Nilu a místa, kde se město mohlo nacházet.

Pomocí magnetometru byla prozkoumána zemědělská pole (resp. to co je ukryto pod nimi), aniž by byla narušena zemědělská půda. Ukázalo se, že město bylo mnohem větší, než současné město. Město bylo ostrovem, který byl obklopen Nilem.

Ukázalo se ale také, že město profitovalo ze zániku jiného města z Delty Nilu – Tanisu. Toto město zmizelo se zaniklým tanidským ramenem.

Dynastie spojené s městem

Núbie (kdysi kolonie starověkého Egypta) byla napřed Egypťany opuštěna, aby pak kušitští králové Egypt ovládli úplně a založili 25. dynastii. I když Pianchi (zakladatel 25. dynastie) faraonské vojsko porazil a ujal se vlády, diplomaticky ponechal poražené vládce u moci v jejich sídlech. Zavázal je ale vazalským vztahem s povinností odvádět tribut.

S městem Sais je spojena už 23. dynastie, stejně jako dva faraoni 24. dynastie (faraoni Tefnacht a Bakenrenef). Za vlády 25. dynastie byla hlavním městem Napata, ale s nástupem 26. dynastie se hlavním městem stalo právě Sais.

Dvě významná města v Deltě Nilu své doby - Sais a Tanis

Dvě významná města v Deltě Nilu své doby – Sais a Tanis