fbpx

Počátkem 11. století př.n.l. začíná závěrečná fáze vývoje egyptského státu, která trvala až do doby Alexandra Makedonského. Po velkou část tohoto období byl Egypt roztříštěn do drobných území, ovládaných místními vládci. V zemi se střídaly dynastie libyjského a núbijského původu, což stabilitě pochopitelně nepřidalo. Krátce před polovinou 7. stol. př.n.l. se Egypta zmocnili Asyřané. Jejich nadvládu se podařilo setřást faraonům 26. dynastie (zvané sajská podle hlavního města Saje v deltě odkud pocházeli), kterou založil Psammetik I.

Psammetik I., zakladatel sajské dynastie

Zakladatelem 26. dynastie (sajské dynastie) byl Psammetik I. – Libyjec, který vyhnal Asyřany a začal tzv. Sajská renesance (podle města Sais v deltě). Obnovil nezávislost Egypta, z jižní části vytlačil Núbijce a podrobil si místní vládce. Také obnovil staré chrámy a Egypt se za jeho vlády vrací k umění staré a střední říše. Psammetik I. vybudoval silnou armádu, která se opírala o řecké žoldnéře, kteří se také začali usazovat v nilské deltě.

Na konci své vlády se stal spojencem Asýrie, která bojovala s Babylonská říše. Obával se zániku Asýrie a vzniku nové velmoci, která by později ohrožovala Egypt. Ale roku 612 př.n.l. bylo dobyto Ninive – hlavní město Asýrie, které dobyli Médové spolu s Chaldejci. Dobytím Ninive zmizela Asýrie z mapy světa.

kartuš faraona Psammetika I.

Hrobka: Chrám Neith v Sajs
Předchůdce: Neko I.
Nástupce: Neko II.
Doba vlády: 54 let

Manželky: Mekhtemweskhet (matka faraona Neka II.)