fbpx

Kartuš Psammetik II.Psammetik II. byl synem Neka II. a královny Chedebnetiretbinet. Během své krátké vlády Psammetik II. osobně vedl výpravu proti Ubijcům, což dokládají nápisy na několika stélách a také zmínka Hérodota. Výsledek tohoto tažení nám není úplně znám. Je známo, že v jedné bitvě padlo mnoho Ubijců a 4200 jich bylo odvedených do otroctví. Nevíme zdali bylo dobyto hlavní město Napata.

Z doby vlády Psammetika II. se dochovalo mnoho památek, výzdoba budov drobnými architektonickými prvky, mnoho z nich navrhl sám, mnoho si jich také přivlastnil. Psammetik II. zemřel při návratu z cestování po Fénicii.