< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Psammetik II.

Psammetik II. byl synem Neka II. a královny Chedebnetiretbinet. Během své krátké vlády osobně vedl výpravu proti Ubijcům, což dokládají nápisy na několika stélách a také zmínka Hérodota. 

Neko II. předal Psammetikovi II. poměrně zkonsolidovaný Egypt. Mocenské ambice Neka II. zasahovali až do území Mezopotámie. Postupně ale docházelo stále častěji ke konfliktům mezi Asýrii a Babylonem, kde se Psammetik rozhodl podpořit Asyřany. Jeho cílem bylo omezit expanzi Bybylonu, jenže vojenské tažení skončilo porážkou u Karchemiš 605 př. n. l. 

Z doby vlády Psammetika II. se dochovalo mnoho památek, výzdoba budov drobnými architektonickými prvky, mnoho z nich navrhl sám, mnoho si jich také přivlastnil. Psammetik II. zemřel při návratu z cestování po Fénicii.

 

kartuš faraona Psammetika II.

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Neko II.
Nástupce: Haibre
Doba vlády: 6 let

Manželky: Takhuit