fbpx

Syn Psametika II. Haibre (biblický Hofra) nevládl stejně jako jeho otec příliš dlouho (asi kolem 9ti let). Během své vlády se Haibre podpořil povstání Židů proti babylonskému králi Nabukadnezzarovi. Toto povstání skončilo nezdarem a část Židů poté prchla do Egypta. V egyptské armádě tak vzrostl počet židovských žoldnéřů.

Svedl neúspěšnou válku s řeckou kolonií Kyréné a přávě to vedlo ke vzpouře v egyptské armádě, která vynesla k moci generála jménem Ahmose. Ten byl původně velitelem oddílů, které šli vzpouru potlačit. Vypukla tak několik let trvající občanská válka, Haibre se snažil získat vládu zpět i s pomocí Nabukadnezzara, ale válka skončila jeho porážkou a smrtí.

Haibre - sfinga faraona, nyní v muzeu v Louvre

 

kartuš faraona Haibre

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Psammetik II.
Nástupce: Ahmose II.
Doba vlády: 9 let

Manželky: neznámá