fbpx

Neko II. (syn Psametika I. a královny Mehitenusechet) podporoval Asyřany v jejich boji proti Babylonii. Při výpravě do Sýrie v roce vedené osobně Nekem II. porazili Egypťané u Megida židovského krále Jóšijáše. Na jeho místo dosadil Neko jeho syna Joachaze a později Joakima a upevnil tak nadvládu Egypta v Palestině.

Po prohrané bitvě u Karchemiše se silnou Babylonskou armádou v roce 605 se egyptská vojska stáhla do Egypta a jenom smrt Nabopolassara, otce Nabuchodonozora, zachránila Egypt před nájezdem. V roce 601 odrazil babylónský útok na Egypt, jak píše i Herodot, a při pronásledování prchajícího nepřítele dobyl Gazu.

Neko II. budoval egyptské loďstvo, které na jeho rozkaz stavěli korintští řemeslníci. Zahájil také nevydařenou stavbu kanálu spojujícího Nil s Rudým mořem. Pravděpodobně zorganizoval obchodní výpravu, která poprvé v dějinách obeplula Afriku. Tato událost je však spíše rozporuplná než aby mohla být brána jako historický fakt, skarabeus z Brukseli který ji má potvrzovat je pravděpodobně falzifikát. Neko II. zemřel v květnu 594 př.n.l a přenechal tak trůn svému synovi Psametikovi II.

Megido, kde Neko II. porazil židovského krále

 

kartuš faraona Neka II.

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Psammetik I.
Nástupce: Psammetik II.
Doba vlády: 5 let

Manželky: Khedebneithirbinet I. (matka Psammetika II.)