fbpx

Francouzský podmořský archeolog Franck Goddio v 90. letech 20. století dospěl k závěru, že 300 let před Alexandrií v zálivu Aboukir zde existovala dvě města – Herakleion a Canopus. Dlouho ale bylo nemožné najít jakoukoliv stopu po těchto městech.

Obě tato města vznikla kolem 8. století př.n.l. – tedy asi 500 let před Alexandrií. Podmořský průzkum probíhal na 150 km2 od roku 1997. Lodě byly vybaveny nejmodernějšími přístroji, které by dokázaly pod nánosy bahna najít zbytky měst.

Canopus – město ukryté pod mořem

V polovině roku 1999 objevili 1,5 km magnetických anomálií. Na první pohled nebylo nic vidět – ale po krátkém kopání se objevily zbytky města Canopus. Neporušený sloup z růžové žuly 6 metrů dlouhý byl prvním nálezem pozůstatku tohoto města.

Postupně se objevovaly další monumenty, které dokazovaly, že se zde nacházelo kdysi město. Nacházely se na ploše 1 x 1,5 km a z toho lze soudit, že se jednalo o velké město a přístav.

Canopus (stejně jako Herakleion) dosáhl vrcholu v období tzv. Sajské dynastie – tedy cca 7. století př.n.l.