blog img
Egypťané a první civilizaceItalský originál Meraviglie Dell´Archeologia, Gli Egizi E Le Prime Civilita
Český překlad: Miloslava Lázňovská a Lucie Hessová
Vydalo: Euromedia Group k.s.

Tento svazek je věnován Egypťanům a prvním civilizacím, které se zrodily v Mezopotámii a na Blízkém východě. Výlet do egyptského světa sleduje klasický historicko-zeměpisný cestovní rozvrh: směrem z Dolního do Horního Egypta. V Dolním Egyptě navštívíme první velkolepé historické památky – pyramidy, stupňovité pyramidy v Sakkáře a pyramidy v Gíze.

Proti proudu Nilu se dostaneme do Tell el-Amarny, která je spojena se jménem faraona Achnatona a kultem Slunce, dále do Jarmaku a jeho monumentálního chrámového komplexu, do Luxoru (Ipetresejet) a Údolí králů, do ptolemaiovských chrámů v Kom Ombo (Nubet), Esně i Edfu a do Hathořina chrámu v Dendeře. Velký prostor je věnován nejpozoruhodnějším archeologickým objevům, jako je Tutanchamonova hrobka, ale také náboženským tématům, spojeným se smrtí a posmrtným světem.

Další část knihy je věnována Mezopotámii jako “kolébce civilizace” a jejím významným sídlištím Ebla, Mari, Ur a Královskému pohřebišti a také historii významných archeologických objevů a nálezů v této oblasti. Třetí část je věnována starověkému Blízkému východu, zániku národů a civilizací, jako například Kananejci a Foiničané, po kterých zůstala významná svědectví v Jerichu, Megiddu a Hazom, Jemzalémě a Byblosu.

zpět