fbpx

Království Kuš bylo mnohem vyspělejší, než se dlouhá léta zdálo. Dokazují to nálezy v lokalitě Kerma – asi 270 km jižně od pohřebiště El Kurru. Právě zde se nachází komplexní stavba zvaná deffufa.

Jedná se o chrám, který postavili Kušité ve stejné době, kdy vznikaly v Egyptě první pyramidy a Britové začali stavět Stonehenge.

Deffufa není postavena z kamene, ale z ručně vyrobených cihel. To znamená, že Kušité nijak nezaostávali se znalostmi za starověkými Egypťany. Právě zdejší nálezy dokazují, že se zde nacházela značně rozvinutá civilizace v době, kdy v Egyptě vládly první dynastie faraonů. Existují tři známé deffufy – západní v Kermě, východní a třetí, málo známá deffufa. Západní deffufa v Kermě se rozkládá na ploše 50 x 25 metrů a byla 18 metrů vysoká. Východní deffufa, která je 2km východně od Kermy, je menší co do rozlohy i do výšky – měla něco kolem dvou pater. Je považována za pohřební kapli stejně jako třetí deffufa.

Kušité a Egypťané – od vzájemné podpory k nenávisti

Na počátku své existence Kušité s Egypťany čile obchodovali a vzájemně se podporovali. V egyptských hrobkách najdeme zobrazení lidí ze Sudánu, kterak přinášejí levhartí kůže, opice nebo vzácné kameny. Kerma – díky své poloze na Nilu – se stala postupně významným obchodním centrem mezi subsaharskou Afrikou a Egyptem. Do Egypta proudil zejména eben, slonovina, ale také exotická zvířata. Vzestup Kušitů byl ale spojen s jinou hlavní surovinou – se zlatem.

Zlato bylo vzácné, ale zdaleka ne nedostupné. Snadno se tavilo, neztrácelo lesk a Kušité i Egypťané v něm viděli nejmocnější sílu pouště – slunce. Kušité zlatu přisuzovali zvláštní mystické vlastnosti, což dokládá například přívěšek, který je ve skutečnosti surovým zlatým nugetem. Egypťané používali zlato pro výrobu šperků, ale také pro zdobení nebo výrobu rakví nebo posmrtných mastek – stačí vzpomenout na hrobku faraona Tutanchamona. A právě většina zlata pocházela z království Kuš.

Kušité byli také vynikající lukostřelci. Této jejich zručnosti využívali dlouhá léta Egypťané, když je zaměstnávali jako námezdní vojáky. Navíc byli vynikající zápasníci. Jenže válečné zkušenosti, které Kušité ve službách faraonům získali se nakonec obrátili proti samotnému Egyptu.

Západní deffufa - Kerma

Západní deffufa – Kerma