Tutanchamonova hrobka KV62 je druhá nejmenší ze všech hrobek v Údolí králů (menší je pouze hrobka faraona Ramesse I. KV 16). I když je Tutanchamonova hrobka druhá nejmenší, je zcela nepochybně ze všech nejslavnější. Důvod je jednoduchý – velký poklad faraona Tutanchamona, který v ní byl nalezen. Hrobku objevil Howard Carter naplněnou tisíci nádherných předmětů a mnoho jich starověcí Egypťané vyrobili z masivního zlata.

Tutanchamon zemřel nečekaně velmi mladý.  Egypťané sice začínali se stavbou hrobky faraona ihned po nástupu na trůn, ale po tak krátké době nemohla být hrobka zdaleka hotova. Protože pohřební výbava byla spíše navršena než srovnána, byl Tutanchamon pravděpodobně pohřben ve spěchu. Tutanchamonův poklad je nádherný a fascinující, ale jeho hrobka je faraona nedůstojná. Skládá se ze čtyř malých místností o celkové velikosti pouze 110 m2 a působí trochu klaustrofobicky. Pouze krásný křemencový sarkofág dosud stojí v pohřební komoře (poklad z hrobky najdeme v Egyptském muzeu v Káhiře) a obsahuje vnější rakev. Z celé hrobky je vyzdobena jen pohřební komora a také tato výzdoba je velmi jednoduchá. 

Tutanchamonova hrobka KV 62 – plán hrobky

Tutanchamonova hrobka KV 62 má neobvyklý plán, kterým se naprosto liší od všech ostatních hrobek. Vstupním schodištěm vstupujeme do místnosti, kterou Carter nazval předsíní. Schodiště ústí zhruba uprostřed této předsíně, což je právě onen rozdíl oproti všem ostatním hrobkám. V nich schodiště ústí v levém okraji místnosti.

Tutanchamonova hrobka KV62 má předsíň velkou 7,9m x 3,6m a cca 3m vysokou. V tomto malém prostoru objevil Carter postele, židle, stoličky, válečné vozy, nádherně malované a vykládané truhličky, džbány alabastru, mumifikované kachny, pozlacené sochy ka, které stály na stráži podél pravé (severní) stěny.

Na levé straně zadní stěny předsíně vedou nízké dveře do místnosti, kterou Carter nazval přístavek. Tato místnost je velká 4,4m x 2,6m a podlaha zde je asi o 1m níž než v předsíni. Místnost má také nižší strop – jen 2,6m vysoko. Do přístavku kněží nanosili potraviny a masti, košíky s ovocem a zeleninou, džbány s vínem a olejem. Carter zde objevil i některé kusy nábytku, kusy oděvů a šperky.

Tutanchamonova hrobka KV62 – pohřební komora

Severní stěnou předsíně se vstupuje do pohřební komory hrobky faraona Tutanachamona – také zde je podlaha asi o metr níž než v předsíni. Pohřební komora je 6,4m dlouhá a 4m široká a ze všech místností je nejvyšší – strop je ve výšce 3,7m. Prakticky celý prostor vyplnily čtyři zlaté schrány, které byly jedna uvnitř druhé a obsahovaly křemencový sarkofág. Uvnitř sarkofágu byly dvě zlacené rakve, které skrývaly třetí rakev vyrobenou z masivního zlata. Teprve tato rakev obsahoval mumii Tutanchamona.

Na východ od pohřební komory Tutanchamona se nachází pokladnice o velikosti 4,8m x 3,8m a vysoká je 2,3m. Zde Carter objevil pozlacenou schránku na kanopy, čluny, sošky vešebtů, mnoho soch bohů a bohyň, velkou sochu ležícího Anupova šakala a – dva mumifikované plody. Pravděpodobně se jednalo o předčasně nerozené děti tohoto faraona. 

3D model hrobky KV62, Zdroj: Thebian Mapping Project

 

3D model hrobky KV62, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 30,80 m
Celková plocha: 109,83 m²
Celkový objem: 277,01 m³

Maximální výška: 3,68 m
Minimální šířka: 0,66 m
Maximální šířka: 7,86 m