fbpx

Tutanchamonova hrobka KV62 je druhá nejmenší ze všech hrobek v Údolí králů (menší je pouze hrobka faraona Ramesse I. KV 16). I když je druhá nejmenší, je zcela nepochybně nejslavnější. Důvod je jednoduchý – velký poklad faraona Tutanchamona, který v ní byl nalezen. Hrobka byla doslova „nacpaná“ tisíci nádherných předmětů, přičemž mnohé byly vyrobeny z masivního zlata.

Tutanchamon zemřel nečekaně velmi mladý.  Pokud tedy pro tak mladého panovníka byla stavba hrobky vůbec započata, nemohly být práce tak daleko, aby se hrobka dala použít pro pohřeb. Způsob navršení pohřební výbavy nasvědčuje tomu, že pohřeb faraona Tutanchamona proběhl ve spěchu, protože předměty byly na sobě naházeny a nebyly (jako v jiných hrobkách) pečlivě uspořádány.

Tutanchamonův poklad je nádherný a fascinující, ale pokud by někdo očekával, že stejně fascinující bude také hrobka, byl by zklamán. Skládá se ze čtyř malých místností o celkové velikosti pouze 110 m2 a působí trochu klaustrofobicky. Pouze krásný křemencový sarkofág dosud stojí v pohřební komoře (poklad z hrobky najdeme v Egyptském muzeu v Káhiře) a obsahuje vnější rakev. Výzdoba na zdech je pouze v pohřební komoře a také tato výzdoba je velmi jednoduchá – najdeme zde několik postav a něco málo textu.

Tutanchamonova hrobka KV 62 – plán hrobky

Tutanchamonova hrobka KV 62 má neobvyklý plán, kterým se naprosto liší od všech ostatních hrobek. Vstupní schodiště vede do místnosti, kterou Carter nazval předsíní, a ústí zhruba uprostřed této předsíně, což je právě onen rozdíl oproti všem ostatním hrobkám, kdy schodiště ústí v levém okraji místnosti.

Vstupní chodba začíná u spodního ze 16ti schodů a je 8m dlouhá a 1,7m široká. Původně sloužila jako skladiště a to až do chvíle, kdy si strážci nekropole všimli, že hrobka je vykrádána. Potom její obsah přesunuli do hrobky KV 54 (úkryt mumifikačních potřeb), která byla objevena v roce 1907.

Tutanchamonova hrobka KV62 má předsíň velkou 7,9m x 3,6m a cca 3m vysokou. Do tohoto relativně malého prostoru byly nacpány postele, židle, stoličky, válečné vozy, nádherně malované a vykládané truhličky, džbány alabastru, mumifikované kachny, pozlacené sochy ka, které stály na stráži podél pravé (severní) stěny.

Na levé straně zadní stěny předsíně vedou nízké dveře do místnosti, kterou Carter nazval přístavek. Tato místnost je velká 4,4m x 2,6m a podlaha zde je asi o 1m níž než v předsíni. Místnost má také nižší strop – jen 2,6m vysoko. Sem kněží nanosili potraviny a masti, košíky s ovocem a zeleninou, džbány s vínem a olejem, ale byly tu uloženy i některé kusy nábytku, kusy oděvů a šperky.

Tutanchamonova hrobka KV62 – pohřební komora

Severní stěnou předsíně se vstupuje do pohřební komory hrobky faraona Tutanachamona – také zde je podlaha asi o metr níž než v předsíni. Pohřební komora je 6,4m dlouhá a 4m široká a ze všech místností je nejvyšší – strop je ve výšce 3,7m. Prakticky celý prostor vyplnily čtyři zlaté schrány, které byly jedna uvnitř druhé a obsahovaly křemencový sarkofág. Uvnitř sarkofágu byly dvě zlacené rakve, které skrývaly třetí rakev vyrobenou z masivního zlata. Teprve tato rakev obsahoval mumii Tutanchamona.

Na východ od pohřební komory Tutanchamona se nachází pokladnice o velikosti 4,8m x 3,8m a vysoká je 2,3m. Zde byla objevena pozlacenou schránku na kanopy, čluny, sošky vešebtů, mnoho soch bohů a bohyň, velkou sochu ležícího Anupova šakala a – dva mumifikované plody. Pravděpodobně se jednalo o předčasně nerozené děti tohoto faraona. Právě tato skutečnost vyvolala svého času úvahy o tom, že Tutanchamon byla ve skutečnosti žena, protože děti se pohřbívaly většinou do hrobky s matkou.

3D model hrobky Tutanchamona KV62
3D model hrobky Tutanchamona KV62