Tutanchamon usedá na egyptský trůn v době, kdy je Egypt zmítán náboženskou a politickou krizí. Jeho mládí využil Aje – poručník mladého faraona – ke znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Tutanchaton přijal jméno Tutanchamon a jeho žena Anchesenpaaton také přijala nové jméno Anchesenamon. Tutanchamon se usmířil s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům a zrušeným svátkům. Hlavním městem se opět staly Théby (Vaset).

TutanchatonTutanchamon
TutanchatonTutanchamon

Vládl asi deset let (1347 – 1338 př.n.l.) a zemřel ve dvaceti letech. Jeho manželku Anchesenamon si poté vzal za ženu Aje, který vládl další 4 roky. Poté byl kněžstvem dosazen generál Haremheb.

Tutanchamonovo dětství

Achnaton měl 6 dcer a Tutanchamon byl jeho jediným synem. Proto nebylo překvapením, že usedne na egyptský trůn. Teprve nedávno provedená analýza DNA mumií Achnatona a “starší ženy” a “mladší ženy” z vedlejší komory v hrobce KV35 prokázala, že Tutanchamonovou matkou nebyla Nefertiti ani Kija (vedlejší manželka Achnatona), ale jedna z Achnatonových sester. Její jméno zatím zůstává skryto za rouškou tajemství.

Velký vliv na mladého faraona měla jeho babička – královna Teje (manželka Amenhotepa III.). Právě ona byla příčinou toho, že Tutanchamon neuctíval jen Atona (jako jeho otec), ale i Atuma, který podle poTvěsti stvořil svět.

Tutanchamon a Anchesenamon

Oženil se s jednou z dcer Achnatona (a svou nevlastní sestrou) Anchesenamon a tím legalizoval svůj nárok na egyptský trůn. I ona se původně jmenovala Anchesenaton a stejně jako Tutanchamon po smrti Achnatona (cca ve druhém roce vlády) přijala jméno předtím zavrženého boha Amona. 

Tutanchamonova smrt

I když byl velmi mlád, smrt přišla nečekaně – vždyť mu bylo pouhých 20 let. Tutanchamonova hrobka KV 62 není ještě dokončena a tak bylo nutné vybrat náhradní hrob. Volba padla na skromnou hrobku, která mohla být původně určena pro Ajeho. Řemeslníci měli 70 dní na to, aby Tutanchamonovu hrobku dokončili.

Tutanchamon by bezpochyby zůstal neznámý, nebýt archeologa Howarda Cartera, který objevil jeho hrobku KV 62 v Údolí králů. 

Kartuš faraona Tutanchamona

Hrobka: KV62 v Údolí králů
Předchůdce: Amenhotep IV.
Nástupce: Aje
Doba vlády: 9 let

Manželka: Anchesenamon – nevlastní sestra