fbpx

Když Tutanchamon usedl na trůn, byl Egypt zmítán náboženskou a politickou krizí. Jeho mládí využil Aje – poručník mladého faraona – ke znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Tutanchaton přijal jméno Tutanchamon a jeho žena Anchesenpaaton také přijala nové jméno Anchesenamon. Tutanchamon se usmířil s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům a zrušeným svátkům. Hlavním městem se opět staly Théby (Vaset).

TutanchatonTutanchamon
TutanchatonTutanchamon

Tutanchamon vládl asi deset let (1347 – 1338 př.n.l.) a zemřel ve dvaceti letech. S jeho manželkou se po jeho smrti oženil Aje, který vládl další 4 roky a poté byl kněžstvem dosazen generál Haremheb, který je pokládán za faktického zakladatele 19. dynastie – dynastie Ramessovců.

Tutanchamonovo dětství

Tutanchamon byl prvním synem, který se narodil Achnatonovi a bylo tak pravděpodobné, že usedne na egyptský trůn – byť jeho matkou nebyla Nefertiti, hlavní manželka kacířského faraona Achnatona. Teprve nedávno provedená analýza DNA mumií Achnatona a “starší ženy” a “mladší ženy” z vedlejší komory v hrobce KV35 prokázala, že Tutanchamonovou matkou nebyla Nefertiti ani Kija (vedlejší manželka Achnatona), ale jedna z Achnatonových sester. Její jméno zatím zůstává skryto za rouškou tajemství.

Na malého Tutanchamona měla pravděpodobně velký vliv jeho babička – královna Teje (manželka Amenhotepa III.). Tady je třeba hledat příčinu toho, že Tutanchamon neuctíval jen Atona (jako jeho otec), ale i Atuma, který podle poTvěsti stvořil svět.

Tutanchamon a Anchesenamon

Tutanchamon se oženil s jednou z dcer Achnatona (a svou nevlastní sestrou) Anchesenamon a tím legalizoval svůj nárok na egyptský trůn. I ona se původně jmenovala Anchesenaton a stejně jako Tutanchamon po smrti Achnatona (cca ve druhém roce vlády) přijala jméno předtím zavrženého boha Amona. V té době bylo malému faraonovi 9 let.

Tutanchamonova smrt

Tutanchamonova smrt přišla nečekaně – vždyť mu bylo pouhých 20 let. Tutanchamonova hrobka KV 62 ještě zdaleka nebyla hotová a proto bylo třeba rychle vybrat náhradní hrob. Nakonec byla vybrána spíše skromná hrobka určená pravděpodobně pro Ajeho. Řemeslníci měli 70 dní na to, aby Tutanchamonovu hrobku dokončili.

Tutanchamon by bezpochyby zůstal neznámý, nebýt archeologa Howarda Cartera, který objevil jeho hrobku KV 62 v Údolí králů. Dlouho se nevědělo, zda byl synem Amenhotepa III. nebo snad Ajeho – velekněze Amonova kultu a teprve nedávno provedený výzkum DNA mumie Tutanchamona, mumií Achnatona, Teje a dalších dvou neznámých mumií žen bylo zjištěno, že otcem Tutanchamona byl Amenhotep IV. (Achnaton) a jeho matkou jedna ze sester Achnatona (její jméno zatím není definitivně určeno).