fbpx

Kdo byli vlastně rodiče Tutanchamona a kdo byl sám Tutanchamon? Byl synem Amenhotepa IV. (Achnatona) a Nefertiti, nebo Amenhotepa IV. (Achnatona) a jiné jeho manželky (snad jménem Kija) a nebo dokonce byli jeho rodiči Amenhotep III. a Teje? Dlouho nebylo známo, kdo byli rodiče tohoto faraona, který zemřel příliš mlád na to, aby se výraznějším způsobem zapsal do historie starověkého Egypta.

Egyptologům a odborníkům na genetiku se podařilo záhadu rodičovství rozluštit a tak dnes víme bezpečně, kdo byl otcem faraona Tutanchamona. Víme také, kde hledat jeho matku, ale její jméno je zatím zahaleno tajemstvím. Ale nepředbíhejme.

Tutanchamon – počátky u Juji a Cuji

Pokud budeme pátrat po rodičích faraona Tutanchamona, pak nejčastěji se jako otec uvádí Achnaton. Ale byl to skutečně on? A kdo byla jeho matka? Bezpečně víme, že matkou faraona Tutanchamona nemohla být Nefertiti, protože (jak uvádí dobové záznamy) měla s Achnatonem 6 dcer. Proto bylo nutno jít proti proudu času a využít analýzy DNA několika mumií, aby bylo možné s určitostí určit rodiče Tutanchamona.

Pokud vycházíme z předpokladu, že Achnaton byl otec Tutanchamona, a vezmeme-li v úvahu to, že Achnaton byl synem Amenhotepa III. a Teje, dostáváme se tak až k rodičům Teje, kterými byli Juja a Cuja. Z jejich mumií (byli pohřbeni v hrobce KV 46) byla provedena analýza DNA. Aby bylo možné tedy přesně určit rodiče Tutanchamona, bylo potřeba mít:

  • mumie Juji a Cuji
  • mumii Amenhotepa III. (byla nalezena v hrobce KV 35 Amenhotepa II.)
  • mumii Teje (manželky Amenhotepa III.)

Pátrání po mumii Teje

V jedné z vedlejších komor v hrobce KV 35 byly ale objeveny mumie dvou žen, které se označovaly jako mumie starší žena a mumie mladší žena. Protože obě mumie měly pokrčenou levou ruku v lokti směřující k hrudníku (srdci), byl to důkaz toho, že se jedná o ženu faraona, protože takto byly pohřbívány pouze manželky faraonů. Ale o kterou manželku jde?

Pod hlavou mumie starší ženy byl nalezen pramen rusých vlasů, které se nápadně podobaly pramenu vlasů, který byl nalezen v hrobce KV 62 faraona Tutanchamona a také v hrobce KV 55, která je připisována Achnatonovi. Zda v ní ale je skutečně pohřben Achnaton nebylo nikdy prokázáno. Proto se provedla analýza DNA Juji a Cuji a mumie označené jako „starší žena“ z vedlejší komory hrobky KV 35.

Rodiče Tutanchamona, Analýza DNA – Juja a Cuja

Výsledek analýzy jasně prokázal, že „starší žena“ z vedlejší komory KV 35 je manželka Amenhotepa III. – Teje, jak je patrné z obrázku. Tím jsme tedy nejen identifikovali Teji, ale víme také, že pramen rusých vlasů, který byl nalezen v hrobce KV 62 a KV 55 je shodný s pramenem vlasů „starší ženy“ z KV 35 – tedy Teje. To je jeden plusový bod pro to, aby v hrobce KV 55 byl identifikován Achnaton. Ale je to skutečně on?