fbpx
blog img

I když to bude znít možná krutě, ale to co Tutanchamona skutečně proslavilo byla Tutanchamonova smrt. Ale jak vlastně tento mladý faraon zemřel? Zemřel přirozenou smrtí, nebo se stal obětí vraždy? Nebo snad nešťastná náhoda? Zkoumání mumie Tutanchamona by mělo přinést odpovědi alespoň na některé otázky.

Zkoumání mumie Tutanchamona

Antropologický výzku mumie Tutanchamona Douglasem Denym

Mumii faraona Tutanchamona objevil v roce 1922 Howard Carter, ale první zkoumání Tutanchamonovy mumie proběhlo až v listopadu 1925. Toho roku Douglas Deny oficiálně začal s antropologickým výzkumem mumie Tutanchamona. Tato časová prodleva se dá celkem jednoduše vysvětlit – téměř 3 roky totiž trvalo podrobné dokumentování a vyklízení pohřební výbavy Tutanchamona.

Rentgenové vyšetření mumie Tutanchamona R.G. Harrisonem

Další zkoumání mumie Tutanchamona proběhlo v roce 1968, když R. G. Harrison, profesor anatomie z Liverpoolu, přijel s britským týmem, aby provedl rentgenové vyšetření mumie. Výsledkem bylo odhalení Carterova zacházení s mumií. Hlava Tutanchamona byla oddělena od těla, stejně jako jeho údy. Paže a nohy, které byly dodatečně připojeny ke zmrzačenému tělu smůlou a při opětovném pohřbení mumie byly tyto skutečnosti maskovány vrstvou jemného písku a plátna.

O zkoumání mumie Tutanchamona nám Harrison nezanechal žádnou oficiální zprávu, ale přesto během analýzy mumie Tutanchamona byly objeveny na spodní části lebky krevní sraženiny. Ty mohly být výsledkem krevního výronu mezi mozkovými plenami, ale daleko podstatnější bylo, že tyto krevní sraženiny byly pokryty zvápenatělou vrstvou. To znamená, že pokud by se jednalo o úraz, na jehož následky by Tutanchamon zemřel, byl by v takovém případě Tutanchamon ještě dlouho živ a umíral pomalou smrtí. Tuto variantu by mohly podporovat i egyptologické prameny, které uvádějí, že nástupce Tutanchamona – kněz Aje – užíval titulaturu faraona ještě za života Tutanchamona!

Těžko můžeme předpokládat, že by za normálních okolností mladý Tutanchamon plánoval sebevraždu a ustanovil nekrálovskou osobu, kterou Aje pochopitelně byl, svým spoluvladařem. Navíc – Tutanchamon se svou manželkou Anchesenamon zcela jistě plánoval mít vlastní děti. To nakonec dokazují dvě předčasně zemřelá děvčátka, která byla objevena v hrobce Tutanchamona. Zemřel tedy Tutanchamon na následky zranění bez cizí pomoci, nebo zemřel na následky zranění s dopomocí někoho, kdo by měl přístup až do ložnice faraona?

Tutanchamon nezemřel násilnou smrtí

Mumie Tutanchamona8. března 2005 dokončil tým mezinárodních odborníků na CT snímkování výzkum mumie Tutanchamona. Výsledky CT snímkování mumie Tutanchamona vylučují, že by byl Tutanchamon zabit ať už kýmkoliv (připomeňme, že se o moc po Tutanchamonově smrti „přetahovali“ Aje a Haremheb a jejich boj zcela nepochybně vedl ještě za života Tutanchamona).

Proč se vlastně uvažovalo o násilné smrti? Krom krevní sraženiny se našel také maličký úlomek lebeční kosti uvnitř lebky Tutanchamona. Provedené CT snímkování mumie prokázala, že úlomek kosti se dostal do dutiny lebeční během mumifikace, kdy byla do lebky nalévána horká smůla. Nevysvětlena však zatím zůstala krevní sraženina na spodku lebky. Výzkum také naznačil, že si Tutanchamon mohl několik dní před smrtí vážněji zlomit stehenní kost (několik cm nad levým kolenem byla zaznamenána nezhojená rána) a mohl tedy zemřít na doprovodnou infekci.