blog img

Zahi Hawass oznámil výsledky CT výzkumu nejslavnější mumie světa – faraona Tutanchamona. Časopis National Geographic pod vedením Zahi Hawasse provedl zásadní výzkum – tvář faraona Tutanchamona byla rekonstruována. Využil přitom snímky mumie pořízené v lednu 2005 přístrojem CT v rámci víceletého projektu Egyptská mumie. Více informací o tomto snímkování nalezenete v článku Tutanchamon na CT.

Během příprav Hawass odstranil měkkou výplň kolem mumie a odhalil tak ostatky krále. “Šokovalo mě, když jsem uviděl jeho tvář,” říká Hawass. “Srdce mi bušilo a nemohl jsem ani promluvit.”

O pár chvil později odnesli dělníci mumii Tutanchamona – pořád ještě v prosté dřevěné truhle, do níž ji před několika desítkami let uložil britský archeolog Howard Carter – do přívěsu zaparkovaného u vchodu do hrobky. Tam jej CT přístroj v průřezu naskenoval od hlavy k patě a vytvořil tak 1 700 digitálních skenů.

Poté, co byl pořízen záznam celého těla Tutanchamona, začali odborníci z oblasti radiologie, soudní medicíny a anatomie prozkoumávat tajemství, která hrobka tak dlouho chránila: tvář Tutanchamonovy zlaté pohřební masky je sice známá, až dosud ale nikdo nevěděl, jak ve skutečnosti mladý faraon vypadal v den své smrti.

Tvář faraona Tutanchamona byla rekonstruována za účasti špičkových soudních lékařů a antropologovů. National Geographic pověřil projektem dvě pracovní skupiny – jednu francouzskou a druhou americkou. Smyslem toho, že na projektu nezávisle na sobě pracovaly dva týmy, bylo zajištění maximální přesnosti rekonstrukce. Francouzskému týmu bylo řečeno, že zkoumané ostatky patří králi Tutanchamonovi. Americký tým žádné informace o identitě nedostal a pracoval tudíž “naslepo”.

Tutanchamon
Zahi Hawass odkrývá mumii faraona Tutanchamona

Zdroj: National Geographic