< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kdo byl tedy slavný Tutanchamon? Bez nadsázky můžeme říci, že Tutanchamona proslavila zejména jeho smrt na prahu dospělosti. Její skutečná příčina a průběh jsou ale dodnes zahaleny rouškou tajemství. Tutanchamon byl posledním potomkem slavného rodu Thutmosů, jeho dědečkem byl Amenhotep III. a otcem proslulý náboženský reformátor Amenhotep IV. Achnaton. Za manželku pojal svou nevlastní sestru Anchesenpaamon (dceru obdivované Nefertiti), sám Tutanchamon žil přibližně v letech 1359-1342 př.n.l. Dožil se věku kolem 19 let a je známý tím, že neučinil nic významného, čím by se zapsal do historie. Nebo snad …

V době vlády Tutanchamona proběhly významné politické a náboženské změny mající za cíl normalizaci poměrů v zemi. Po Smenchkareovi (což bylo snad další jméno Nefertiti v době jejího mocenského vrcholku, kdy měla vládnout celé zemi) byl druhým panovníkem, který se výrazně odklonil od monoteistického náboženství svého otce a přesunul hlavní město do oblasti Memfidy (Mennoferu) poblíž dnešní Káhiry.

I díky své “bezvýznamnosti” zřejmě hrobka faraona Tutanchamona unikla pozornosti lupičů. Brzy po jejím dokončení byl vchod zasypán sutí a na ní si postavili svá obydlí řemeslníci pracující na hrobce Ramesse VI. A tak od konce února či první poloviny března roku 1342 ležela panovníkova mumie nedotčena ve své hrobce.

Zkoumání mumie Tutanchamona

Odkud známe tak přesně dobu jeho skonu? Datování do přesně vymezené roční doby umožnil pohřební věnec zanechaný snad samotnou Tutanchamonovou manželkou na jeho prsou. K objevu hrobky došlo sice již v listopadu roku 1922, první etapa zkoumání Tutanchamonovy mumie nastala ale až v listopadu 1925, kdy Douglas Deny oficiálně začal s antropologickým výzkumem mumie panovníka. Tato značná časová prodleva byla způsobena tím, že skoro tři roky zabralo pečlivé dokumentování a vyklízení pohřební výbavy panovníka.

Výzkum mumie trval do října následujícího roku, kdy byla uložena zpět do hrobky. Dodnes tak spočívá na místě svého pohřbu a je možno ji zde spatřit. Nikdo ze současníků Cartera ale nemohl tušit, že během “vědeckého” ohledání mumie došlo k několika “nedopatřením”. Hlava panovníka byla oddělena od těla, stejně jako jeho údy, paže a nohy. Ty byly dodatečně připojeny ke zmrzačenému tělu smůlou. Při opětovném pohřbení mumie byly tyto skutečnosti maskovány vrstvou jemného písku a plátna.

Nelidské zacházení Cartera s mumií Tutanchamona

Až v roce 1968 došlo k tomu, že mumie byla znovu zkoumána, to již byl jak Carter, tak Carnarvon mrtví. Tohoto roku R. G. Harrison, profesor anatomie z Liverpoolu, přijel s britským týmem, aby provedl rentgenové vyšetření mumie. Výsledkem bylo odhalení Carterova zacházení s mumií s mnoha dalšími detaily z roku 1925 – 1926. Údy byly tehdy nepietně utrhány v kloubech, oddělena byla chodidla a dlaně v zápěstí, došlo i k přerušení obratlového spojení a oddělení pánve.

Ještě hůře, práce francouzského lékaře Maurice Bucailleho z roku 1990 odhalila další skutečnost. Mumie panovníka byla zalita ztvrdlou pryskyřicí a stejným způsobem byla k jeho mumifikovanému obličeji připevněna proslulá zlatá maska. Carter se pokusil tyto substance rozpustit tím, že mumii 1. a 2. listopadu 1925 vystavoval na přímém slunečním světle – v těchto dnech teploty dosahovaly 65 °C. Metoda ale nezafungovala tak, jak si představoval, naopak, způsobila další poškození mumie.

Tutanchamonova smrt 2.díl