Britský egyptolog Christopher Naunton zkoumal podrobně Tutanchamonovu hrobku. Díky rozměrům hrobky, malé pohřební komoře a jednoduchému plánu se zdá být jisté, že hrobka KV62 byla buď dokončena narychlo, nebo byla určena pro někoho jiného. Navíc prostor hrobky není vyzdoben celý (jak bývalo zvykem u hrobek faraonů), ale jen z poloviny.

Hrobka KV62 – velký poklad, ale …

V poznámkách, které si učinil Howard Carter navíc našel několik zajímavostí. Carter si mimo jiné poznamenal, že „horní okraj v dolní části víka byl na některých místech odseknutý“. Třetí rakev tedy byla moc vysoká a neumožňovala zavření sarkofágu víkem a tak musela být její horní část seseknuta.

Také prostřední rakev vyvolává mnoho otázek. Britský egyptolog Aidan Dodson upozornil na skutečnost, že prostřední rakev je vykládaná sklem a zbývajícím dvěma zlatým se vůbec nepodobá. Navíc v některých částech je královská kartuš zapuštěna hloub, než by bylo obvyklé. Dodson se domnívá, že původní kartuš byla vyříznuta a nahrazena novou se jménem Tutanchamona. Také tvář na druhé rakvi není podobná ostatním – lícní kosti jsou dál od sebe a také čelist je hranatější.

V hrobce bylo objeveno více než 400 vešebtů a všechny by měly vypadat jako Tutanchamon. Měly by mít stejný obličej, jaký je na jeho zlaté masce. Jenže profesorka Salima Ikramová si všimla, že ne všechny vešeby vypadají stejně. Některé mají jiný tvar nosu, některé mají spíše jemnější ženské rysy a některé jsou zase robustnější. Nebyly tedy i některé vešebty vyrobeny pro někoho jiného? Restaurátoři se tedy pokusili určit, jak velká část Tutanchamonova pokladu patřila původně někomu jinému. Výsledek byl ohromující – více než 1/4 předmětů patřila někomu jinému!

Hrobka i pohřební výbava dokončeny v časové tísni

Ředitel Velkého egyptského muzea Dr. Tarek Tawfik zkoumal jedno z Tutanchamonových pozlacených lůžek. Na lůžku se totiž nacházejí nesourodé znaky, které vyvolaly velkou debatu o tom, jak byla tato lůžka sestavena. Nápisy na spodní části lůžka zdobeného krávami odkazují na lvího boha. Došlo pravděpodobně k tomu, že lůžka byla (vzhledem k úzké chodbě) sestavována až na místě a dělníci tak jednotlivé části pomíchali. To opět podporuje fakt, že se hrobka připravovala v časové tísni.

Do rozhodování, kde bude Tutanchamon pohřben měl právo zasahovat jeho nástupce – Aje. Pokud se podíváme na jeho hrobku v Údolí králů a porovnáme ji s hrobkou Tutanchamona, pak bychom čekali, že budou pohřbeni v hrobkách toho druhého. Ajeho hrobka je mnohem větší a velkolepější, chodby v ní jsou širší a sarkofág uprostřed pohřební komory působí mnohem okázaleji než ten Tutanchamonův.

Christopher Naunton se proto domnívá, že Ajeho hrobka byla původně určena pro Tutanchamona. Ale protože Tutanchamon zemřel tak náhle a bez následníka, moci se chopil Aje a jeho hrobku si přisvojil a Tutanchamona nechal pohřbít do hrobka, která byla původně určena právě pro něho.