< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Nic nevyvolalo tolik dohadů a otázek, jako Tutanchamonova zlatá maska. Někteří odborníci se dokonce přikláněli k názoru, že maska nebyla původně vyrobena pro Tutanchamona. Není divu, že se největší pozornost věnovala právě této masce.

Poprvé od svého objevení se 5398 předmětů, které byly objeveny v hrobce faraona Tutanchamona, přesouvalo do nového Velkého egyptského muzea. To umožnilo všechny předměty podrobně prozkoumat a odhalit některá nová svědectví o tomto faraonovi.

Údolí králů bylo významnou nekropolí v období Nové říše. Hrobky v tomto údolí zkoumají archeologové už několik staletí. Všechny ale byly vyloupeny vykradači hrobů – jen hrobka faraona Tutanchamona byla nevyloupená.

Tutanchamonova zlatá maska pod drobnohledem

Nejznámějším kouskem pohřební výbavy je nepochybně Tutanchamonova zlatá maska, která je vyrobená z ryzího zlata. Ale hodno obdivu je i úžasné řemeslné zpracování a uhlazenost a výraz tváře. Při stěhování podstoupila maska důkladnou forenzní analýzu, která přinesla odpověď na otázku, komu vlastně maska patřila.

Německý konzervátor a restaurátor Christian Eckmann je přesvědčen o tom, že tato maska nebyla původně určena pro Tutanchaona. Tutanchamonova maska je vyrobena z 10kg zlata a je vykládána tisíci fragmenty skla a drahých kamenů. Na přípravu zemřelého bylo jen 70 dnů – tedy něco přes 2 měsíce. Bylo by možné zhotovit masku s takovou pečlivostí a precizností za tak krátkou dobu?

Objevovala se řada spekulací o tom, že maska byla původně určena pro Nefertiti – nevlastní matku Tutanchamona a manželku Achnatona. A protože Tutanchamon zemřel tak náhle, byla maska upravena pro zemřelého faraona.

Proč jsou pochybnosti kolem masky

Britský egyptolog Christopher Naunton uvádí dva hlavní důvody, které vedou některé odborníky k závěru, že Tutanchamonova maska nebyla původně určena pro Tutanchamona.

  • OBLIČEJ – zlato použité na výrobu obličeje je jiné kvality, než zlato použité na zbytek masky, jako kdyby tvář vznikla samostatně a dost možná i později, než zbytek masky
  • KARTUŠ – při bližším pohledu budí dojem, že je upravená. Jako kdyby tam původně bylo jiné jméno než Tutanchamona

Německý restaurátor Christian Eckmann měl možnost masku zkoumat velmi podrobně za pomocí nejmodernějších technologií. A k čemu došel?

Kartuš je umístěna poblíž ramene na levé straně. Na kartuši jsou neobvyklé stopy, které není snadné interpretovat. Kartuš se nachází v místě, kde jsou spojeny dva zlaté pláty. Kartuš tedy není nijak poškozená a je jen v místě spoje těchto plátů.

Obličej je ze zlata, které má jinou barvu než zlato na zbytku masky. Vložili tedy egyptští umělci do existující masky určené pro někoho jiného obličej Tutanchamona?  Rentgenem XRF byla maska přeměřena na více než 100 bodech po celé masce. Výsledek ukázal, že pláty zlata pocházejí z jednoho místa a je tedy nepravděpodobné, že by byl obličej jakkoliv narychlo upravován. Různé odstíny zlata byly dosaženy díky rozdílným technikám výroby mastky.

Tutanchamonova zlatá maska

Tutanchamonova zlatá maska