Časopis Meteorics and Planetary Science potvrdil, že faraon Tutanchamon měl dýku, která nebyla z tohoto světa. Tutanchamonova vesmírná dýka je výsledkem mistrovské práce starověkých Egypťanů, kteří ji vyrobili z meteoritického železa. Italští vědci k tomuto závěru dospěli na základě použití rentgenové fluorescenční spektrometrie.

Složení železa – důkaz o původu z meteoritu

Pozemské železo má koncentraci niklu asi 4 %, ale dýka faraona Tutanchamona v sobě měla 11 % niklu. To odpovídá tomu, co víme o složení železitých meteoritů. Ovšem finálním důkazem byl obsah kobaltu. Kobalt se v pozemském železe prakticky nevyskytuje, ale naopak se hojně vyskytuje v meteoritech vytvořených v prvopočátcích Sluneční soustavy. “Pokud v něm najdete kousek nativního kovu s niklem, máte signál, že by to mohl být meteorit,” říká Derek Sears z Ames Research Center NASA. “A pak, pokud analyzujete kobalt a zjistíte poměr nikl–kobalt tak, jak to dělají, pak je jisté, že se jedná o meteorit.”

Meteority jako zdroj železa

I když může „Tutanchamonova vesmírná dýka“ působit senzačně, nejedná se výjimku. Egypt měl dostatek zlata, ale nedostatek železa. Egypťané meteority sledovali právě pro velký obsah železa. Železo pochopitelně v Egyptě nebylo nijak levné. Právě vysoká cena je důvodem, proč byly tyto železné výrobky dostupné jen vysokým hodnostářům. Egypťané dokonce měli zvláštní hieroglyfy, které označují kov, který spadl z nebe.

Jak uvádí Space.com, devět malých železných korálků datujících se cca 3200 let př.n.l. nalezených na hřbitově nedaleko Nilu má mimozemský původ. Podle Searse patřil meteor, který se nakonec proměnil v Tutanchamonovu dýku, do poměrně vzácné třídy železných meteoritů zvaných ataxity. Tyto meteority jsou známé pro vysoký obsah niklu. Právě nikl pravděpodobně tvořil jádro asteroidu poté, co se hromada roztaveného kovu rychle se ochladila.

Tutanchamonova vesmírná dýka

Zdroj: Magazín Prima ZOOM