fbpx

Jak zemřel Tutanchamon? Odpověď na tuto otázku zajímá mnoho egyptologů a nejen je. Teorií  o jeho smrti bylo mnoho – jisté bylo jen to, že smrt si pro mladého faraona přišla v 19ti letech. Jednou z teorií, která byla dlouhá léta zmiňována, byla teorie atentátu. Tu v roce 2010 vyvrátily testy DNA, které jako příčinu smrti určily gangrénu po úrazu nohy. Pak se také začalo mluvit o malárii. Nové výzkumy Tutanchamonovy mumie ale všechny teorie smetávají ze stolu. Tutanchamon zemřel na rozdrcené srdce.

Kolize vozů a rozdrcené srdce

Nejvnovější poznatky se opírají o teorii smrtelného úrazu. Díky speciálnímu snímkování mumie vědci zjistily, že Tutanchamon spadl z bojového vozu.  Dokazuje to nejen poraněná noha, ale i zlomená žebra. Britští experti provedli rekonstrukci nehody. Došlo ke kolizi dvou vozů a jeden z nich se přes Tutanchamona převalil. Mladému faraonovi rozdrtil mu nohu, žebra, ale také srdce. Poslední jmenovaný orgán mu byl po smrti vyjmut a tudíž nebyl nalezen v jeho hrobce.

Dá se tedy říci, že Tutanchamon zemřel na rozdrcené srdce – zlomená noha a žebra jsou také velmi nebezpečným zraněním, ale zásadní roli sehrálo právě rozdrcené srdce mladého faraona.

Svou vinu sehrál také incest rodičů

Nová studie sice vyvrací smrt způsobenou malárií, potvrzuje ale dříve stanovené faraonovy genetické komplikace. Po otci Achnatonovi zdědil malý rozštěp horního patra, genetická mutace mu o několik centimetrů zkrátila levou nohu. Proto musel Tutanchamon při chůzi používat hůlek, a také trpěl Köhlerovým syndromem, vzácnou vadou kostí.

Je možné, že nebýt těchto genetických mutací, možná by rychlou jízdu s koňským spřežením přežil. Zemřel totiž až po několika dnech. Nenapravitelně rozdrcené srdce by ale smrt pravděpodobně oddálilo jen o pár dalších dnů.

Samovznícení mumie

Několik let si vědci také nevěděli rady s popáleninami na částech faraonova těla. V roce 1968 při skenování Tutanchamonova nalezli kus ohořelé tkáně. Pomocí chemických testů zjistili, že se panovník “samovznítil” až posmrtně. Kombinace balzamovacího oleje, zabývajícího kyslíku a obinadel způsobila v uzavřeném sarkofágu chemickou reakci, teplota se dostala až k hranici dvou set stupňů Celsia a mrtvý Tutanchamon částečně vzplál. Okamžité vyčerpání kyslíku však oheň během vteřin uhasilo.

Howard Carter u mumie Tutanchamona

Anglický archeolog Howard Carter objevil roku 1922 v Údolí králů v Egyptě hrobku faraona Tutanchamona. Bohatství pokladu výrazně posunulo představy o pohřebních výbavách faraonů.

Zdroj: Dotyk.cz