Gaston Maspero (celým jménem Gaston Camille Charles Maspero) se narodil 23. června 1846 v rodině chudých italských imigrantů ve Francii. Jeho zájem o Orient a Egypt vzbudily dvě rozhodující události.

V jedenácti letech přišel Gaston Maspero jako malý chlapec do knihkupectví, kam chodil poměrně často. Chtěl si koupit nějakou knihu o Egyptu, ale cena byla pro dítě, které mělo v kapse pár franků, příliš vysoká. Knihkupec pobavený a překvapený jeho vyspělostí mu knihu prodal s velkou slevou. V pokračování této události sehráli svou úlohu také moudrý učitel, dešťová přeháňka a blízkost Louvru. Tak se Gaston Maspero dostal do sálů věnovaných Egyptu a byla z toho láska na celý život.

Gaston Maspero a jeho setkání s Mariettem

K druhému setkání s egyptskou civilizací došlo prostřednictvím egyptologa Augusta Marietta. Ten desátý rok řídil Egyptskou památkovou správu.

V roce 1867 získal Gaston Maspero ve svých 21 letech diplom na filozofické fakultě. Během studia nevynechal žádnou přednášku kustoda egyptských sbírek Emmanuela de Rougé. Většinu znalostí získal Maspero ale samostudiem – pilně navštěvoval Louvre a studoval spisy Champolliona. Ani tato díla ho ale dostatečně neuspokojovala a tak si sestavil vlastní slovník a gramatiku.

August Mariette se o mladíkovi dozvěděl od Emmanuela de Rougé, ale nejprve byl k jeho schopnostem skeptický. Maspero ale Marietta přesvědčil, když mu zaslal překlad stély z Gabal Barkalu. Tehdy Mariette uznal, že se v tomto mladíkovi skrývá vynikající egyptolog – alespoň z filologického hlediska.

Maspero a jeho začátky v Egyptě

Maspero nějaký čas působil v Latinské Americe jako vychovatel, ale brzy se vrátil do Francie, roku 1870 získal francouzské státní občanství a obnovil styky s tamními egyptology. Konec roku 1880 ale přinesl pro Maspera zásadní zlom. Auguste Mariette stárl, trápily ho nemoci a tak bylo nutné najít někoho, kdo by ho mohl v čele egyptského oddělení nového muzea v Bulaku v plné míře nahradit. Dne 28. prosince 1880 byla vytvořena stálá mise v Egyptě a do jejího čela byl jmenován Gaston Maspero. Konečně se dostane do vysněné země – do Egypta.

Prvním velkým úspěchem bylo odhalení skupiny vykradačů hrobek, kteří se soustředili kolem rodiny ar-Rasúlovců na západním břehu Théb (Vasetu). Ahmad Abd ar-Rasúl nalezl totiž při hledání zatoulané kozy bohatou skrýš královských mumií z doby Nové říše a 10 let z ní pomalu odebíral starožitnosti a prodával na černém trhu. Maspero celou skupinu odhalil v roce 1881 a památky zachránil pro Egyptské muzeum v Káhiře.