fbpx

Raneferefova pyramida v Abúsíru stojí na nejjižnějším cípu abúsírské nekropole. Pyramida nestála na pevném podloží, ale na plošině postavené ze dvou vrstev mohutných vápencových bloků. Jádro bylo postaveno ve vodorovných, asi 1 m vysokých vrstvách. Pohřební komora leží mírně pod úrovní základny pyramidy.

Sondáž v sestupné chodbě a zahájený odkryv suti v pyramidě potvrdily, že podzemní místnosti raneferefovy pyramidy byly stavebně dokončeny. V době, kdy Raneferefova pyramida v Abúsíru byla uvnitř dokončena a stavba dosáhla výšky prvního stupně, Raneferef předčasně zemřel. Dokončení komplexu pak bylo z ekonomických a časových důvodů nemyslitelné. Dokončený první stupeň byl obložen hrubě opracovanými bloky bílého vápence a nahoře pokryt tenkou vrstvou jílu. Hrobka tak získala tvar velké mastaby.

Zádušní komplex Raneferefa

Zádušní komplex Raneferefa se stal doslova zlatým dolem pro naše archeology (1980-1998). U východní stěny vznikl nevelký zádušní chrám, kde se 150 let udržoval kult panovníka. Ten se skládal s portiku, jenž měl dva sloupy a za ním byla otevřená sloupová síň (22 sloupů) s oltářem. Nalevo od této síně byla svatyně nože – rituální jatka, kde se porážel dobytek, jehož maso se používalo ve formě obětin pro panovníkův kult. Za otevřeným dvorem se nacházela sloupová síň – jeden z nejstarších nálezů této architektury ve starém Egyptě. V severních skladech se podařil učinit nejcenější objev – papyrový archív. V pyramidě se pak našel fragmen mumifikovaného Ranererova těla (ruky).

Raneferefova pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 67 mA   pyramida
výška superstruktury: 7 mB   zádušní kaple
úhel sklonu stěn: 72°C   sklady
D   zádušní kaple
E   zádušní chrám
F   “svatyně nože”
G   ohradní zeď