Raneferefova pyramida v Abúsíru stojí na nejjižnějším cípu abúsírské nekropole. Pyramidu stavitelé bohužel nepostavili na pevném podloží. Stojí na plošině postavené ze dvou vrstev mohutných vápencových bloků. Jádro bylo postaveno ve vodorovných, asi 1 m vysokých vrstvách. Pohřební komora leží mírně pod úrovní základny pyramidy.

Archeologové provedli výzkum v sestupné chodbě, který potvrdil, že podzemní místnosti raneferefovy pyramidy architekti dokončili. Raneferef zemřel v době, kdy stavitelé dokončili interiér jeho pyramidy. Pokud jde o pyramidu jako takovou, dosáhli stavitelé v té době prvního stupně.  Raneferefova pyramida tak nebyla v době smrti faraona dokončena. Dokončený první stupeň obložili Egypťané hrubě opracovanými bloky bílého vápence. Hrobka tak získala tvar velké mastaby.

Zádušní komplex Raneferefa

Zádušní komplex Raneferefa se stal doslova zlatým dolem pro naše archeology (1980-1998). U východní stěny vznikl nevelký zádušní chrám, kde se 150 let udržoval kult panovníka. Nalevo od něj byla svatyně nože – rituální jatka, kde se porážel dobytek, jehož maso se používalo ve formě obětin pro panovníkův kult. Za otevřeným dvorem se nacházela sloupová síň – jeden z nejstarších nálezů této architektury ve starém Egyptě. V severních skladech se podařil učinit nejcenější objev – papyrový archív.

Raneferefova pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 67 mA   pyramida
výška superstruktury: 7 mB   zádušní kaple
úhel sklonu stěn: 72°C   sklady
D   zádušní kaple
E   zádušní chrám
F   “svatyně nože”
G   ohradní zeď