fbpx

Kartuš RaneferefRaneferef byl nejstarší syn Neferikarea a Chentkaus II. a je znám také pod jménem Neferefré. Podle dostupných důkazů byla nedokončená pyramida stavěna pro tohoto panovníka. Raneferef (Neferefre) ale předčasně zemřel (bylo mu něco kolem 20 let).

Raneferova pyramida (nedokončená) tak byla přestavěna jeho mladším bratem Niuserrem na mastabu a v jejím zádušním chrámu byly objeveny mj. papyrový archív a soubor kamenných soch. Je zajímavé, že v jeho malém zádušním chrámu sloužilo na 200 kněží.

Ještě 200 let po jeho smrti byl uctíván. Byly kvůli němu pořádány různé oslavy a svátky. Postupně ale upadl v zapomnění a jeho zádušní chrám byl opuštěn.

Raneferef