Raneferef byl nejstarší syn Neferikarea a Chentkaus II. a je znám také pod jménem Neferefré. Archeologové došli (podle dostupných důkazů) k závěru, že nedokončená pyramida patří právě jemu. Raneferef (Neferefre) umírá kolem 20 let a pyramida ještě zdaleka není hotova.

Raneferova pyramida (nedokončená) tak byla přestavěna jeho mladším bratem Niuserrem na mastabu a v jejím zádušním chrámu byly objeveny mj. papyrový archív a soubor kamenných soch. Je zajímavé, že v jeho malém zádušním chrámu sloužilo na 200 kněží.

Ještě 200 let po své smrti byl Raneferef uctíván. Kvůli Raneferefovi se pořádají (i po takové době) různé oslavy a svátky.

Raneferef

Kartuš faraona Raneferefa

Hrobka: Raneferefova pyramida
Předchůdce: Šepseskare
Nástupce: Niuserre
Doba vlády: 7 let

Manželka: Chentkaus III.