Kartuš NiuserreRodné jméno faraona Niuserra bylo Ini. V bezvládí vládla nějakou dobu královna Chentkaus II., která zajistila moc svému synovi jménem Niuserre. Některým dvořanům se pak dostalo odměny jako Ptahšepsesovi, který se stal vezírem a Niuserrovým zetěm (jeho mastaba je největší nekrálovskoou stavbou ve Střední říši).

Niuserre musel dokončit komplexy svého otce, bratra a matky. Panovníkův sluneční chrám „Potěšení Reovo“ v Abú Goráb je druhým nalezeným chrámem tohoto druhu. Niuserreova pyramida se – stejně jako pyramida jeho bratra a otce – nachází v Abúsíru.

Niuserre

faraon Niuserre (socha zdvojení)