< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Rodné jméno faraona Niuserra bylo Ini. V bezvládí vládla nějakou dobu královna Chentkaus II., která zajistila moc svému synovi jménem Niuserre. Některým dvořanům (jako byl například Ptahšepses) se pak dostalo odměny. Ptahšepses se stal vezírem a Niuserreovým zetěm (jeho mastaba je největší nekrálovskou stavbou ve Střední říši).

Niuserre – stavitel dokončovatel

Niuserre musel dokončit komplexy svého otce, bratra a matky. To rozhodně nebyl lehký úkol, protože přitom nesměl pochopitelně zapomenout ani na svůj pyramidový komplex. S tím měl také plnou hlavu starostí, protože v Abúsíru docházelo místo a on nechtěl opustit nekropoli svých předků. Nakonec se ale všechno povedlo a Niuserreova pyramida se – stejně jako pyramida jeho bratra a otce – nachází v Abúsíru.

Niuserreův sluneční chrám v Abú Goráb “Potěšení Reovo” je druhým nalezeným chrámem tohoto druhu. Nejstarší sluneční chrám se sice nacházel v Heliopoli (Reově městě), ale z faraonů 5. dynastie, kteří tyto chrámy stavěli, byly nalezeny jen chrámy Veserkafa a Niuserrea.

Niuserre

faraon Niuserre (socha zdvojení)

Kartuš faraona Niuserrea

Hrobka: Niuserreova pyramida
Předchůdce: Raneferef
Nástupce: Menkauhor
Doba vlády: 31 let

Manželka: Reputnub