Monument v Abú Goráb egyptologové dlouho považovali za pyramidu. Teprve vykopávky pod vedením Borchardta ukázaly, že se jedná o Niuserreův sluneční chrám. Faraon 5. dynastie Niuserre postavil sluneční chrám stejně jako jeho předchůdci, ale jen Veserkafův a jeho sluneční chrám byly objeveny.

Niuserreův sluneční chrám Šesep-ib-Re (Reovo potěšení) v Abú Goráb byl vybudovaný celý z kamene, měl vyspělý design a celistvý plán. Jádro chrámu bylo z vápence, který pocházel z lomů v severní Sakkáře. Obložení bylo z jemného bílého vápence z Tury.

Niuserreův sluneční chrám – struktura

Také tento sluneční chrám měl tři základní části – údolního chrámu, vzestupné cesty a horního chrámu s obeliskem. Údolní chrám měl 3 portiky a 3 přístavní rampy. Uprostřed byl hlavní portik tvořený čtyřmi palmovými sloupy z červené žuly. Po stranách byly další dva portiky, které měly ale jen 2 sloupy.

Všechny vedly do síně, odkud se vycházelo na otevřenou vzestupnou cestu. Tato cesta byla asi 100 metrů dlouhá a končila u horního chrámu. Ten měl obdélníkový půdorys s delší osou orientovanou východo-západním směrem. Vstup do chrámu od vzestupné cesty byl mohutnou branou.

Egypťané museli přirozené návrší nejprve rozšířit a pomocí teras zpevnit. Místo nebylo stavebně příliš vhodné, ale byl zde jeden pádný důvod postavit sluneční chrám právě zde. Právě v Abú Goráb se protínají přímky – nejjižnější hranice memfidské nekropole se slunečním chrámem v Heliopoli a spojnice vrcholku Veserkafovy pyramidy s Chufuovou pyramidou v Gíze.

Niuserreův sluneční chrám - obětní oltář

Niuserreův sluneční chrám – obětní oltář