< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Při volbě místa pro stavbu svého pyramidového komplexu se Niuserre ocitl před nelehkým úkolem. Již jeho předchůdce Raneferef se ve snaze respektovat základní orientační osu nekropole ocitl se svou pyramidou hluboko v poušti. Niuserre by se z hlediska stavebních nákladů dostal do ještě nevýhodnější situace. Navíc měl povinnost dokončit rozestavěné hrobové komplexy otce (Neferikarea), matky (Chentkaus II.) a staršího bratra (Raneferefa). Niuserre si proto zvolil jediné možné místo u severní strany Neferirkareova zádušního chrámu, které bylo volné.

Niuserreova pyramida, pohled do nitra

Jádro pyramidy Niuserra tvoří sedm stupňů. Kámen na jeho stavbu pocházel z místních vápencových lomů. Jáma pro pohřební komoru, předsíň a přístupová chodba byla vyhloubena v podlaží shora, nikoliv tedy tunelováním. Pohřební komora a předsíň mají sedlový strop tvořený třemi nad sebou umístěnými vrstvami mohutných vápencových bloků. Mezi vrstvy stropních bloků byla nasypána vrstva vápencové drti, která pomáhala lépe rozkládat tlaky působící na strop.

Niuserreova pyramida byla obložena jemným bílým vápencem. Vchod ležel na úrovni základny pyramidy uprostřed severní strany. Chodba do pohřební komory byla obložena rovněž bílým vápencem. Na začátku a na konci byla zpevněna obložením z červené žuly. Přibližně uprostřed chodby byl žulový zátaras se dvěma padajícími deskami.

Předsíň i pohřební komora ležely ve svislé ose pyramidy. V minulosti byly obě velmi poškozeny zloději kamene a to do té míry, že dnes je velmi nesnadné zjistit jejich původní plán. V pohřební komoře se nepodařilo nalézt žádné známky pohřbu. U jihovýchodního nároží stála menší kultovní pyramida vysoká 10,5 m s délkou strany 15,5 m. Před východní stranou pyramidy stál zádušní chrám ve tvaru obráceného písmene „L“, který se podařilo celkem dost přesně rekonstruovat.

pyramida