fbpx

Miroslav Verner se narodil 31. 10. 1941 v Brně. Svá studia egyptologie na FF UK zakončil v roce 1965 a od té doby se věnuje starověkému Egyptu. Specializuje se na archeologii období 3. tisíciletí př.n.l. a epigrafické materiály té doby.

Profesní kariéra Miroslava Vernera

Od roku 1964 se účastnil terénních výzkumů Českého egyptologického ústavu v Egyptě (akce UNESCO v Núbii, vykopávky v Abúsíru) a od roku 1966 byl v tomto ústavu zaměstnán jako odborný asistent. Od roku 1971 přednáší egyptologii na FF UK.

Miroslav Verner ředitelem Českého egyptologického ústavu

V roce 1975 (deset let po ukončení studií) byl Miroslav Verner pověřen dočasným vedením Českého egyptologického ústavu a od 1981 byl jeho ředitelem. Od roku 1976 vede české archeologické vykopávky v Egyptě. V roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 1993 profesorem egyptologie a egyptské archeologie na FF UK. Je hostujícím profesorem na univerzitách ve Vídni a v Hamburku.

Je autorem kolem 80 vědeckých studií publikovaných v zahraničních egyptologických časopisech. Kromě toho je autorem 10 vědeckých monografií a sborníků. Aktivně se účastnil několika desítek mezinárodních egyptologických konferencí.

Miroslav Verner – mezinárodně uznávaný odborník

Od roku 1971 přednáší v Praze, později mj. v Hamburku, Vídni a na Americké univerzitě v Káhiře. Napsal 11 monografií a cca 100 odborných článků. Byl členem expedice vyslané na záchranu památek v Núbii, vede výzkumy na královském pohřebišti v Abúsíru.

Miroslav Verner je členem mnoha mezinárodních vědeckých sdružení, včetně rady UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře.

Miroslav Verner