František Váhala se narodil 29. ledna 1911 v Jičíně. Po skončení druhé světové války navštěvoval přednášky profesorů Františka Lexy, Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby na Filosofické fakultě University Karlovy. V říjnu 1962 se stal členem Československého egyptologického ústavu UK. Zabýval se především studiem skalních kreseb na území Dolní Núbie, jejich tématikou a historickou interpretací.

František Váhala – výzkumy v Núbii a Abúsíru

Při výzkumech Československého egyptologického ústavu v Núbii v letech 1964 a 1965 dokumentoval skalní kresby a nápisy a vedl výzkum na pohřebištích ve Wádí Qitně a v Kalábši.

V letech 1968, 1970 a 1974 se zúčastnil expedic ČEgÚ do Abúsíru, které prováděly výzkum Ptahšepsesovy mastaby. V roce 1971 byl jmenován vedoucím ČEgÚ, který vedl až do své smrti v roce 1974.

František Váhala - Wádí Qinta (Núbie) title=
Wádí Qinta – Núbie