Na západním břehu Nilu, 30 km od Káhiry, na okraji Libyjské pouště, se rozkládá nejrozsáhlejší a nejstarší egyptské pohřebiště – Sakkára. Sakkára byla jedním z pohřebišť Memfidy (Mennoferu).

Memfida (Mennofer) byla dlouho nejvýznamnějším městem Egypta. Již od pradávných dob budovali staří Egypťané pohřebiště, nazývaná “města věčnosti”, na západ od měst a vesnic, směrem k “Zemi mrtvých”, “tam kde mizí Slunce”. Místa posledního odpočinku se nacházela na okraji pouště v takové výšce, aby je nemohly případně zaplavit rozvodněné vody Nilu.

Sakkára – nejstarší monumentální architektura

Sakkára je sice známá téměř výhradně díky svým památkám ze Staré říše, ale nalezneme zde také pozůstatky z hlavních epoch faraonské historie. Areál měří sedm až osm kilometrů na délku a 800 až 1 800 metrů na šířku. Bylo zde objeveno velké množství památek a cenných předmětů – např. první známý papyrus.

Klenotem Sakkáry je Stupňovitá pyramida faraona Džosera. Džoser byl prvním králem 3. dynastie. Tato nejstarší pyramida se tyčí uprostřed monumentálního pohřebního komplexu, který se rozkládá na patnácti hektarech a zahrnuje chrám, dvůr a kaple na oslavu svátku sed, faraonova jubilea. Soustava budov je nejstarším dokladem a je dílem výjimečného muže – Imhotepa, prvního architekta, kterého známe jménem. Mimo to byl i královým mistrem, veleknězem Reova kultu a uznávaným lékařem.

Auguste Mariette v Sakkáře

V roce 1850 odjel Auguste Mariette do Egypta s oficiálním úkolem projednat nákup koptských a syrských rukopisů. Jednání se protahovala, a tak se vědec vydal do Sakkáry, kde se pustil do hledání Serapea, o němž se zmiňoval řecký zeměpisec Strabón. Jeho úsilí přineslo své ovoce.

Mariette osvobodil v Sakkáře z písku 141 sfing a dalších soch, mezi nimi i slavného Sedícího písaře, který je dnes součástí sbírek muzea v Louvru. Ještě než nalezl vytoužené Serapeum, objevil půlkruhovou lavici, na níž stálo jedenáct soch nejslavnějších řeckých filosofů a spisovatelů – např. Platóna, Hérakleita, Pythagora či Pindara.

Chronologie královských hrobek v Sakkáře

  1. Džoserova pyramida
  2. Sechemchetova pyramida
  3. Šepseskafova mastaba
  4. Veserkafova pyramida
  5. Pyramida Džedkare Isesiho
  6. Venisova pyramida (první Texty pyramid)
  7. Tetiho pyramida
  8. Pyramida Pepi I.
  9. Pyramida Pepi II.