< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Staroegyptská jména vyjadřovala mnohem více než pouhé označení majitele – byla součástí jeho osobnosti, vyjadřovala jeho podstatu. Jména žen obsahující “nebtej” najdeme zejména v královské rodině. Nosily je především manželky a dcery egyptských faraonů.

Výraz “nebtej” znamená „Obě paní“, tedy bohyni Vadžet a bohyni Nechbet coby bohyně Horního a Dolního Egypta. I když se tento výraz objevoval od konce 2. dynastie do začátku 6. dynastie, nejčastěji byl používán právě za 5. dynastie – přesněji v její druhé polovině.

Tags: