Desátý díl cyklu je věnován Karnaku a monumentálnímu chrámovému komplexu, který se zde nachází. Nejedná se o dílo jedince, ale o několik děl mnoha dynastií, které od sebe odděluje několik staletí.