Sahureova pyramida a Raneferefova pyramida jsou tématem tohoto dílu. Raneferefova pyramida stojí na nejjižnějším cípu abúsírské nekropole. Pyramida nestála na pevném podloží, ale na plošině postavené ze dvou vrstev mohutných vápencových bloků.