Nabízí se také otázka, proč Kalif al-Ma’mún začal v prvé řadě s hloubením tunelu do nitra Velké pyramidy. Nejen, že přítomnost pravého vstupu do pyramidy byla v tehdejší době dobře známá, lidé rovněž věděli o sestupné chodbě a podpovrchové jeskyni u úpatí pyramidy.

Strabón o původním vstupu do Velké pyramidy říká: “Velká pyramida má na jedné straně směrem nahoru kámen, který je možné odebrat a jeho vytažením se objeví chodba svažující se k základům.”

Vstupní dveře do Velké pyramidy

Zdá se, že Strabón popisuje kamenné pohyblivé dveře do Velké pyramidy, které mohou být posunuty zároveň směrem nahoru a ven. Vypadá to na klapku zavěšenou na pantech v horní části kamene. Byl tento popis pouhou fantazií nebo historickým faktem? To přesně nevíme, ale Strabón byl očividně dobře obeznámen s vnitřním rozložením spodní části pyramidy, když spodní jeskyni nazval „základy“ místo aby použil název „komora“. Strabón má pravdu, protože duté místo pod pyramidou je spíše nahrubo otesaná jeskyně než hladká obdélníková komora.

Sir Flinders Petrie podpořil tuto zmínku podrobnou studií vstupů do Lomené pyramidy, která má jako jediná pyramida ještě nedotčené dveřní otvory okolo vstupu. Na každé straně vstupu našel protilehlé otvory s průměrem 9 cm a 14 cm hluboké. Tyto otvory byly právě uvnitř vstupu a pouhých 15 cm od vršku chodby. Petrie je, ne bezdůvodně, interpretoval jako pantové jamky pro otáčení kamenných dveří. Bylo to tak i ve Velké pyramidě, nebo Kalif al-Ma’mún vstup jen nehledal?

Za těmito jamkami byly v chodbě další dveřní jamky. Ty byly menší a umístěné svisle, pro lehké dveře – možná ze dřeva, které měly pravděpodobně sloužit jako ochrana před navátím písku. Schémata níže vytvořil Petrie na základě analýzy vstupu do Lomené pyramidy. Pantové kamenné dveře jsou zřetelně označené jako rozsáhlý vystínovaný kámen. Je třeba, aby měly tento tvar s dlouhým protažením v horní části směřujícím dozadu, jako protiváha kamene. Velikost protiváhy na vršku byla uvážlivě navržena architektem tak, aby síla vyžadovaná pro otevření kamene byla dosažitelná normálním člověkem, řekněme tedy 25 kg síly.

Vstupní dveře do Velké pyramidy - Flinders Petrie

Autor: Ralph Ellis, český překlad Alííí