Máme tu tedy důkaz, že do Velké pyramidy byl umístěn pohyblivý vstupní kámen. A také důkaz, že sestupná chodba byla v průběhu dějin nejspíš mnohokrát navštívena. Získání přístupu do pyramidy však přesto nebylo jednoduché. Pokud neexistovalo schodiště vytesané do bloků pláště pyramidy, které na ní nyní chybí, muselo by být proti pyramidě vztyčeno několik žebříků, aby bylo možné ke dveřím dosáhnout.

Zdá se, že vstupní kámen do Velké pyramidy musel mít nějakou kliku, která by se dala stisknout a také by byla potřeba nějaká vzpěra. Taková vzpěra by udržela dveře otevřené, zatímco by se zasvěcenec škrábal do úzké díry a dolů do sestupné chodby. Také by musel být dolů pomalu spouštěn provaz s uzly v délce celé chodby, aby byl umožněn jednoduchý výstup ze tmy a zlověstných hloubek posvátné pyramidy.

Horečná aktivita by v průběhu tisíciletí bezpochyby poškrábala a velmi zjevným způsobem poznamenala vchod do pyramidy. Přesto je obecně přijímaný fakt, že bloky v plášti Velké pyramidy musely být v průběhu vlády Ma’múna neporušené. Zdá se totiž, že byly použity sultánem Hasanem pro stavbu jeho mešity v roce 1356.

Velká pyramida – příliš mnoho otázek

Je tedy otázkou, proč by Ma’mún nedokázal spatřit tyto mnohé prozrazující známky a původní vstup do pyramidy, který ležel jen několik metrů nad ním.

  • Proč by neviděl kliku na dveřích nebo odřená místa na hladkém exteriéru?
  • A v této době už musela být známá poloha pravého vstupu, tak proč by se nikdo z místních nenechal „přesvědčit“, aby mu tento vstup ukázal?

Tato očividná neviditelnost původního vstupu nemohla být způsobena například ani navátým pískem, protože Ma’múnova chodba ležela pod úrovní skutečného vstupu. Co bylo tedy tím problémem?

  • Proč bylo vynaloženo tolik úsilí na kopání nové chodby, když původní vstup ležel přímo nad ní?

Byly zde vzneseny některé velmi důležité otázky:

  • Proč Ma’mún neviděl skutečný vstup do Velké pyramidy, když se o něm tak dobře vědělo a byl tak blízko k jeho vlastnímu vchodu?
  • A když Ma’mún nevěděl, kde byl skutečný vstup, jak je možné, že byl náhradní vstup tak přesný?
  • Ale kdyby se vědělo o původním vstupu, jak tedy Ma’mún objevil stoupající chodbu, která byla při stavbě pyramidy pečlivě ukryta?

Je to tak trochu začarovaný kruh.

Velká pyramida - rozložení komor ve Velké pyramidě

Autor: Ralph Ellis, český překlad Alííí