Když tedy tyto malé šachty ve Velké pyramidě nemíří na hvězdy, na co míří? Je zcela zřejmé, že jsou důležité, protože jejich složitý návrh musel zdvojnásobit čas potřebný pro stavbu pyramidy. To dobře demonstroval Rudolf Gantenbrink v jeho podrobných technických návrzích pro pyramidu.

Podívejte se prosím na stránku http://www.cheops.org, kde má Rudolf jeho profesionální diagramy a podrobná vysvětlení těchto malých šachet. Překvapivě leží odpověď v matematice vycházející přímo ze střední školy.

Rudolf Gantenbrink a šachty ve Velké pyramidě

Poměr pí 7:11 je o délkách, nikoliv o úhlech. Úhlové rozdíly, které jsme použili – 7° a 5,5° jsou úhlové míry, a proto nijak nesouvisí s lineárními rozměry, které jsou zásadní pro poměr pí. Architekt nám tedy zanechal záhadu k vyřešení – ‘Kdy není sklon úhlem ale délkou?’ Může to znít jako neřešitelná otázka, ale odpověď leží v každé mapě.

K zakreslení pozice na mapě potřebujeme zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. Ale při použití této techniky zakreslování je vhodné mít systém pro měření vzdálenosti, který je spojený s rozměry Země. A tak je jako jednotka v námořní navigaci námořní míle, která je definovaná jako 1/21,600 obvodu Země nebo 1/60 stupně zeměpisné šířky. Mezi námi, délka námořní míle je z tohoto důvodu dvojnásobek obvodu Velké pyramidy.

Velká pyramida jako mapa?

Takže odpověď na záludnou hádanku našeho architekta leží v definici námořní míle, protože tato jednotka souvisí s velikostí Země a může proto být měřena jako úhlová míra, zaměřená na střed Země. Jeden stupeň oblouku ve středu Země odpovídá 60 námořním mílím zeměpisné šířky na povrchu Země. A tak jsme našli velmi přesnou a logickou situaci, kdy je lineární délka definována úhlovou mírou. Je to pokaždé, kdy navigátor zanáší polohu do mapy. Zdálo by se tedy, že naše úhly šachet ve Velké pyramidě jsou vlastně souřadnicemi na mapě.

Každé velké pátrání potřebuje starověkou mapu s vyznačenou značkou „X“. Ač se to zdá zvláštní, ukazuje se, že přesně tohle máme i ve Velké pyramidě. Jak už bylo vysvětleno v knize K2, Quest of the Gods (K2, Hledání Bohů), umístění komor ve Velké pyramidě reprezentuje přesné rozmístění kontinentů na Zemi. Ale k čemu je mapa světa bez souřadnic, které by na ní byly umístěné? Aby byla mapa zajímavá, je nutné, aby v sobě měla vyznačené body „X“. A nyní se zdá, že právě to máme – sadu souřadnic k umístění do mapy Velké pyramidy!

Velká pyramida jako matematický oříšek?

Porozumění této důmyslné záhadě nám konečně po dlouhé době umožňuje zakreslovat do mapy-pokladu Velké pyramidy. Máme 4 úhly šachet, které můžou být pro toto cvičení použity a máme tak tedy 4 souřadnice, které mohou být zaneseny do mapy. Tyto úhly jsou:

  • Králova komora          45°    &  32.5°
  • Královnina komora      39.5° &  39.5°

Pokud tohle uděláme, stane se něco pozoruhodného. Protože jsou rozdíly mezi úhly těchto šachet přesně 7 a 5,5 stupňů, jak bylo vysvětleno výše, 2 body na mapě světa jsou ve velmi specifické poloze a souvisí jeden s druhým. A pokud jsou tyto body spojeny tak, jako na následujícím diagramu, má takto sestrojený trojúhelník rozměry přesně 7 x 5,5 stupňů zeměpisné šířky a zeměpisné délky v tomto pořadí. Pokud je trojúhelník zdvojený s jeho zřejmým symetrickým partnerem, je velikost výsledného nakresleného trojúhelníku na povrchu Země 7 x 11 stupňů – což jsou přesně stejný poměr rozměrů, který byl uplatněn ve Velké pyramidě.

Po zakreslení úhlů šachet Velké pyramidy do mapy je výsledkem trojúhelník se stejnými poměry jako má Velká pyramida

Po zakreslení úhlů šachet Velké pyramidy do mapy je výsledkem trojúhelník
se stejnými poměry jako má Velká pyramida

Máme tady obrovský trojúhelník nakreslený na povrchu Země, který má přesně stejný poměr rozměrů jako Velká pyramida a byl nakreslený s použitím úhlů získaných ze šachet Velké pyramidy. Je to náhoda? To si nemyslím.

Zdroj: Ancient Origins; Autor: Ralph Ellis; Český překlad: Alííí