Další otázkou, kterou si musíme položit je, kde na povrchu Země tento rozlehlý pyramidový trojúhelník leží? Jak bylo vysvětleno v knize K2, Quest of the Gods (K2, Hledání Bohů), pokud použijeme Gízu jako náš nultý meridián zeměpisné délky, pak se tento obrovský trojúhelník rozprostírá v západní Himaláji v oblasti známé jako Karákóram.

Kopie Velké pyramidy v Himalájích

Před mnoha lety tedy byla vypravena rozsáhlá expedice, aby se na toto místo vysoko v Himaláji podívala. A protože v této oblasti nejsou žádné silnice, trvala tato dlouhá túra do středu tohoto rozsáhlého trojúhelníku téměř 3 týdny namáhavé pěší chůze téměř neschůdným terénem.

Karakoram - místo, kde je hora umístěná tak jako Velká pyramida v GízeA jaký byl výsledek této dlouhé expedice? Překvapivá odpověď je, že vysoko v Himaláji je téměř přesná kopie Velké pyramidy. Ano, skutečně! V samotném středu Karákómského trojúhelníku je obrovská hora, čistě bílá, tak jak bývala i Velká pyramida před tím, než její islámští strážci rozkradli kamenné obložení.

Co je však důležitější, jedná se o pyramidovou horu se čtvercovou základnou, orientovanou na světové strany a s ledovcovým prodloužením od základny pod úhlem 14°, což je stejný úhel, jaký má násep vybíhající od Velké pyramidy.

V knize K2, Quest of the Gods (K2, Hledání Bohů) najdete obrázky a přesně vykreslené mapy této pyramidové hory, a tak se mohou čtenáři sami přesvědčit, že skutečně existuje rozsáhlá kopii Velké pyramidy, vysoko v Himaláji. Pyramidy v Gíze tedy nejsou jen znázorněním hvězd Orionu, ale také znázorněním hor.

Nejvyšší pyramida v Gíze je celá bílá (celá pokrytá sněhem), druhá pyramida (Rachefova pyramida) má tenkou žulovou vrstvu kolem základny (sněžná čára v horách, s několika odkrytými kameny na základně), zatímco třetí pyramida (Červená pyramida) má 1/3 svého povrchu tvořenou žulou (o mnoho vyšší sněžná čára s mnoha odkrytými kameny v základně).

A mějte na paměti posloupnost tohoto úžasného objevu:

  1. Nejprve bylo zaznamenáno, že rozložení komor odpovídá rozmístění kontinentů.
  2. Poté byla zjistěno, že šachty jsou kartografické souřadnice.
  3. Poté byly tyto souřadnice zaneseny do mapy a byla objevena jejich poloha.
  4. Pak byla z Číny objednána podrobná mapa a trvalo 4 týdny, než byla doručena.
  5. A teprve poté bylo zjištěno, že vysoko v Himaláji je kopie Velké pyramidy.

Zdroj: Ancient Origins; Autor: Ralph Ellis; Český překlad: Alííí