V lednu byl učiněn další významný archeologický objev v Sakkáře. Tato nekropole se nachází jižně od Káhiry a její dominantou je Stupňovitá pyramida faraona Džosera. Archeologům se nyní podařilo  objevit 54 dřevěných rakví se zemřelými. Tyto 3000 let staré rakve pocházejí z období Nové říše.

Zahi Hawass, známý egyptský archeolog, pro agenturu Reuters řekl: „Odhalen byl rovněž pohřební chrám staroegyptské královny Neit, a to poblíž pyramidy jejího manžela, krále Tetiho ze 6. dynastie, která se datuje do období okolo 4200 let do minulosti.”

Neit – nová královna?

Teti byl zakladatelem faraonem ze 6. dynastie, která vládla Egyptu cca v letech 2323 a 2150 př. n. l.  Novinkou je, že faraon Teti měl za manželku Neit. Toto jméno je spojeno s manželkou faraona Pepi II. (který vládl nejdéle v historii Egypta). O koho tedy šlo v případě Tetiho?

Martina Bardoňová z Českého egyptologického ústavu k tomu říká: „Mnoho královen je známých pouze z jejich monumentů, a pokud se tento nenašel, tak o této královně Neit v podstatě nic moc nevíme.”  A její kolegyně Veronika Dulíková k tomu dodává: „Jde skutečně o královnu Neit, dosud neznámou manželku krále Tetiho. Královny si stavěly své pyramidové komplexy v blízkosti mnohem monumentálnějších pyramidových komplexů svých manželů. Právě součástí královnina pyramidového komplexu byl tento nově objevený zádušní neboli pyramidový chrám.”

3000 let staré rakve, sochy, hry

Objevené rakve, sarkofágy a všechny artefakty spadají do doby Nové říše. Jedná se o první nález z tohoto období v Sakkáře, která byla hlavní nekropolí v období Staré říše (společně s Abúsírem). Velké množství těchto pečlivě vyřezávaných a malovaných rakví je překvapivě stále neporušených. Archeologové objevili také různé starověké hry, sochy a masky, stejně tak i kosterní pozůstatky starých Egypťanů.

3000 let staré malované rakve v Sakkáře
3000 let staré malované rakve v Sakkáře

Zdroj: Novinky