Od 14. července jsou na dvou výstavách v Egyptském muzeu v Tahríru ukázány papyry faraona Chufua. Chufuovy papyra a také repliky a knihy poskytlo Ministerstvo pro památky. Chufuovy papyry byly objeveny v roce 2013 francouzsko-egyptskou misí. V čele expedice stáli francouzský egyptolog Pierr Tallet a egyptský egyptolog Sayed Mahfouz. Výstava ukazuje každodenní život dělníků v tomto přístavu za vlády krále 4. dynastie Chufua.

Papyry faraona Chufua také ukazují, že dělníci z Wádí al-Jarf spolupracovali na stavbě Velké pyramidy v Gíze. To naznačuje vysoce efektivní systém řízení za Chufuovy vlády.

Chufuovy papyry – nejstarší ukázky egyptského písma

Ministr pro památky Khaled El-Enany říká, že papyry faraona Chufua jsou nejstaršími známými ukázkami egyptského písma. Jsou starší než papyry z El-Gebeleinu, které se datují na konec 4. dynastie. A jsou také starší, než papyry z Abúsíru, které se datují na konec 5. dynastie.

Vedoucí oddělení veděckých publikací na ministerstvu – Hussein Abdel-Bassir řekl, že jeden z papyrů, vztahující se ke střednímu úředníkovi Mererovi, který sloužil v týmu námořníků, je jedním z nejdůležitějších Chufuových papyrů. Na papyru je každodenní zpráva o práci posádky převážející vápencové kvádry z dolů v Turahu na východní břeh Nilu k Chufuově pyramidě na plošině v Gíze po Nilu a jeho kanálech.

Kurátorka muzea Sabah Abdel-Razek řekla, že většina papyrů faraona Chufua jsou evidenční dokumenty, které naznačují, že Chufu byl u moci 26 let. Tato informace je však v rozporu s dřívějšími odhady doby, po kterou byl faraónem. V průběhu výstavy papyrů v Egyptském muzeu bude v zadních prostorách muzea probíhat vůbec první výstava replik a knih vydaných ministerstvem.

Výkonný ředitel Oddělení výroby archeologických replik na ministerstvu – Amr El-Tibi vysvětluje, že během 15 výstavních dnů zde budou sochaři vyrábět hliněné a měděné repliky, aby ukázali návštěvníkům, jak staří Egypťané vyráběli svou keramiku.

Ministerstvo nabídne slevu 20% na všechny repliky, slevu 75% na všechny knihy vydané před rokem 2011 a slevu 20% na knihy vydané po roce 2011.

Chufuovy papyry

Chufuovy papyry

Zdroj: Ahramonline