fbpx

Když čeští egyptologové na jaře loňského roku objevili hrobku královny Setibhor a hodnostáře Chuyho, možná ani netušili, na jaký poklad narazili. Pravda – nejde o nedotčenou hrobku Tutanchamona nebo hrobku Imhotepa, ale Chuyova hrobka je objevem skutečně významným.


Neobyčejně zachovalá hrobka vyzdobená nápisy a barevnými reliéfy, kterou egyptologové datují do doby před více než 4000 lety, obsahuje unikátní výzdobu, která je tak svěží, jako kdyby malíři dokončili svoje dílo včera.

Chuy – hodnostář z období 5. dynastie

Chuy byl hodnostář 5. dynastie, která je někdy označovaná jako dynastie slunečních faraonů. Ta vládla Egyptu přibližně v letech 2435–2306 př.n.l. Chuyovu hrobku objevil v loňském roce tým dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu. Nachází se na nejstarším a nejrozsáhlejším egyptském pohřebišti v Sakkáře v blízkosti pyramidového komplexu krále Džedkarea.

Z nadzemní části Chuyovy hrobky (mastaby) se mnoho nedochovalo, ale podzemní pohřební prostory přinesly nečekané překvapení. Byly přístupné ze severní stěny hrobky a svým rozvržením napodobovaly královské pyramidy. Jedná se o tři místnosti – předsíň, pohřební komoru se zbytky vápencového sarkofágu a malý sklad, k nimž vedla sestupná chodba.

Chuyova hrobka je jednou z prvních ve Staré říši, které nesou malovanou reliéfní výzdobu v podzemních prostorách. Zajímavé je, že výzdoba není v pohřební komoře, ale zdobí stěny předsíně podzemních pohřebních prostor. Je překrásně dochovaná a obsahuje celou škálu barev a odstínů, které ve třetím tisíciletí před naším letopočtem Egypťané používali. „A to včetně zelené barvy, která se získávala z tyrkysu, který se těžil na Sinajském poloostrově. Něco takového si mohli dovolit jen králové nebo vysocí hodnostáři,” uvedl šéf archeologické expedice Mohamed Megahed.

Chuyova hrobka byla poničena zloději

Už ve starověku byla Chuyova hrobka (přesněji pohřební komora) poničena zloději. Dochovaly se jen malé části jeho těla a pohřební výbavy. Tělesné pozůstatky a kanopy k uložení orgánů jasně dokládají, že Chuyho tělo bylo mumifikováno. Toto privilegium přitom ve Staré říši bylo vyhrazeno jen faraonům a jejich hlavním manželkám.

Poloha a velikost Chuyovy hrobky spolu s kvalitou výzdoby, výjimečným obětním stolem, strukturou podzemní části a doklady mumifikace silně, i když nepřímo, poukazují na úzkou vazbu na královskou rodinu, do jejíhož širšího okruhu mohl hodnostář Chuy patřit.

Chuyho hrobka - Mohamed Megahed při výzkumu; zdroj: Profimedia

Chuyho hrobka – Mohamed Megahed při výzkumu; zdroj: Profimedia

Zdroj: Extrastory.cz