V pátek předali německé autority egyptskému velvyslanci Mohamedovi Hegazymu fragmenty kartuše faraona Chufeva. Fragmenty byly nezákonně odebrány dvěma německými archeology z místnosti nalezené uvnitř Velké pyramidy.

Fragmenty kartuše faraona Chufeva budou do týdne přepraveny do Egypta. Tam budou před jejich vrácením na původní místo uvnitř pyramidy v Gíze prozkoumány. Pokud to bude situace vyžadovat, budou také zrestaurovány.

Ministr pro památky Mamdouh El-Damati sdělil Ahram Online, že si velmi cení spolupráce německé vlády a veškerého úsilí vynaloženého německými autoritami, zvláště pak saskou ministryní pro vědu Sabine von Schorlemer.

El-Damati řekl, že k navrácení vzorků došlo po roce snažení ministerstva pro památky, které o ně usilovalo zákonnou i politickou cestou.

Tajný výlet německých badatelů do Velké pyramidy

V listopadu 2013 byl na YouTube zveřejněn dokument „The Cheops Project“ (projekt Chufev). Ten ukazoval badatele Dominiqua Goerlitze a autora Stefana Erdmanna v průběhu jejich tajného výletu do nitra Chufevovy pyramidy. Dokument ukazoval také těžkosti, kterým čelili při získávání kartuše.

Fragmenty kartuše faraona ChufevaBěhem této expedice byl odebrán vzorek kartuše, který byl podroben laboratorní analýze v Německu.

Po zveřejnění dokumentu se ministr pro památky dozvěděl o nezákonné expedici do nitra pyramidy a rozhodl o udělení trestu oběma německým archeologům za krádež předmětů a jejich pašování ven ze země.

Trvalá komise ministerstva zakázala jakoukoliv archeologickou spolupráci s Drážďanskou univerzitou. Ta podporovala jak práci těchto dvou německých archeologů, tak i vědeckou laboratoř, kde byly kradené a pašované vzorky analyzovány.

Případ proti dvěma Němcům byl postoupen egyptskému státnímu prokurátorovi k dalšímu vyšetřování s prohlášením, že oba archeologové porušili egyptské zákony, protože pro vstup do pyramidy a odebrání vzorků neměli povolení ministerstva.

Rovněž pašovali vzorky ven ze země, což je porušením mezinárodního práva a konvence UNESCO. Egyptské policii a Interpolu byl zadán požadavek, aby dali jména obou archeologů na seznam osob sledovaných na letištích.

El-Damati prohlásil, že nyní byly podniknuty kroky pro spolupráci s německými úřady, aby byli kriminálníci potrestáni a byl proti nim zahájen mezinárodní soudní proces v závislosti na mezinárodním právu, které kriminalizuje takovéto zacházení s památkami ze seznamu světového dědictví.