fbpx

Týmu českých egyptologů v čele s ředitelem Českého egyptologického ústavu Miroslavem Bártou se v Abúsíru podařilo odkrýt vápencovou hrobku. Kairesova hrobka je hrobkou vysoce postaveného úředníka z 3. tisíciletí př.n.l. Jeho jméno bylo vyryto na stěnách.

Kairesova hrobka se nachází v srdci pyramidového pole v Abúsíru – v oblasti, kde byli vedle panovníků pochováváni pouze členové královské rodiny a nejvyšší představitelé státu z doby vlády páté dynastie.

Čeští egyptologové objevili také rozpůlenou žulovou sochu, kde je Kaires znázorněn na malé židli bez opěrky. Do židle byly vyryty jeho tituly. Byl představeným všech královských stavebních projektů v celém Egyptě. Zároveň byl i knězem v různých chrámech. Kaires byl označován také jako “hlavní dozorce záležitostí krále”, i za Mistrova milovaného či za Tajného strážce ranního domu.

Kairesova hrobka dokazuje postavení svého majitele

“Byl označován jako Jediný přítel krále. Měl na starosti i jeho toaletu, snídani a oblékání v tzv. ranním domě,” uvedl ředitel egyptologického ústavu Miroslav Bárta, podle kterého je hrobka unikátní.

“Ta unikátnost spočívá v její architektuře. Nejde o běžnou hrobku, je zde celá řada dalších místností. Další unikátnost spočívá v tom, že jeho kaple jako jediná nekrálovská hrobka, kterou známe z celého třetího tisíciletí historie starého Egypta, užívá ve velké míře černý čedič k tomu, aby se tam postavila podlaha, obložily stěny, oltář.” 

Právě objevení sochy představuje řešení dlouholetého problému, zda starověcí Egypťané v době Staré říše ukládali sochy do pohřebních komor či nikoliv. Hrob Kairese byl vyloupen už ve starověku.

Český egyptolog Zbyněk Žába uváděl Kairese v souvislosti s autorstvím Naučení pro krále Merikarea. Někdy byl považován za autora  Naučení pro Kagemniho ( literární dílo obsahující moudré rady do života). Vzhledem k rozdílné době vzniku těchto textů ale Kaires nemohl být autorem obou.

Tags: