Tajemnice Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze PhDr. Hana Vymazalová, PhD. se ve svém výzkumu zaměřuje na hospodářství Staré říše, královské zádušní kulty a na staroegyptskou matematiku.