Francouzská expedice v Sakkáře objevila pohřební komoru královny Behenu. Zatím není jasné, zda byla ženou Pepi I. či Pepi II. Oba králové vládli v době 6. dynastie. Pohřební komora byla nalezena, když členové týmu čistili písek z pyramidy královny Behenu v oblasti el-Šawáfu v jižní Sakkáře na západ od pyramidy Pepi I.

Zahi Hawass oznámil, že pohřební komora královny Behenu je značně poškozená, s výjimkou dvou vnitřních stěn, na nichž se dochovaly Texty pyramid vyvedené v reliéfu. Texty pyramid se objevují ve většině královských hrobek 5. a 6. dynastie (ca. 2465-2150 př.n.l.). Poprvé byly objeveny v pohřební komoře posledního panovníka 5. dynastie Venise v Sakkáře.

Texty pyramid jsou kompozice náboženské povahy a skládají se z říkadel určených zejména k ochraně králových ostatků, znovuoživení jeho těla po smrti a asistenci v jeho výstupu na nebesa. Říkadla popisují všechny cesty, jimiž král mohl v posmrtném životě putovat, včetně ramp, schodišť, žebříků a zejména létání. Říkadla byla také možno využít k přivolání pomoci bohů, či dokonce k vyhrožování bohům, pokud by snad nebyli ochotni pomoci dobrovolně.

Vedoucí expedice dr. Philippe Collombert řekl, že následné práce uvnitř pohřební komory vedly k objevu královnina sarkofágu. Oznámil, že „jde o dobře dochovaný žulový sarkofág zdobený nejrůznějšími královninými tituly, avšak bez jakýchkoli informací o totožnosti jejího manžela.“

Francouzská expedice pracuje na nekropoli Pepi I. v Sakkáře, kde byla objevena 25-metrová pyramida královny Behenu s fragmenty Textů pyramid, od roku 2007. Od zahájení projektu v roce 1989 zde nalezli celkem sedm pyramid královen z doby vlády Pepi I. a Pepi II. Pyramidy patří královnám Inenek, Nubuenet, Meretites II., Anchenespepi III., Miha a jedné dosud neidentifikované královně.

Zdroj: Český egyptologický ústav