fbpx

Na podzim roku 2004 pokračovaly výzkumy v jižní části Abúsíru na jednom z několika nekrálovských pohřebišť z doby stavitelů pyramid (2700 – 2200 př.n.l.). Skalní hrobka neznámého kněze z počátku období 6. dynastie je jedním z úspěchů českých egyptologů.

Skalní hrobka měří v nadzemní části v půdoryse 41,3 x 17,2 m a má tvar několik metrů vysoké mastaby. Celá je vybudované z lokálních bloků vápence. Pod ní, ve skalním podloží, přibližně o 4 metry níže, se nachází neobvyklá (jak obrovskými rozměry, tak svým půdorysem) podzemní skalní kaple. Tato kaple sloužila ke kultu zesnulého majitele hrobky, jehož jméno se nám zatím nepodařilo objevit.

Skalní hrobka má vchod ve tvaru nepravých dveří, což je zcela ojedinělý rys. Vstupní chodba, která není kolmá na osu kaple, ale šikmá. Bylo tomu tak proto, aby se vycházející slunce na východním obzoru dotýkalo prvními paprsky kultovní stély v podzemní kapli. Tímto způsobem byl každý den napodobován mýtus znovuzrození majitele hrobky současně s bohem slunce Reem.

Největší dosud objevená podzemní místnost v Abúsíru a Sakkáře

Hlavní překvapení na naše egyptology ale teprve čekalo. Po několika týdnech prací uvnitř hrobky se ukázalo, že se jedná o největší známou podzemní místnost, jaká zatím byla ve skalních hrobkách v oblasti Abúsíru a Sakkáry objevena (je téměř 19 m dlouhá, 2,5 m široká a 3,5 m vysoká, to vše je vysekáno ve skále). Uvnitř této místnosti byly objeveny i zbytky zcela rozbité výzdoby hrobky. Jméno majitele, podobně jako podobiznu se zatím nepodařilo objevit. Na základě jeho titulů se dá usuzovat, že se jednalo o vysoce postaveného hodnostáře, který byl knězem beraního božstva Chnuma a boha pohřebišť a mumifikování Anupa a žil někdy na sklonku 5. dynastie.

Že zde došlo k záměrnému zničení pohřbu a hrobky, mohou naznačovat i nepietně rozmetané zbytky jeho těla, které původně spočívaly ve vápencovém sarkofágu v boční komoře. Je možné, že byl tento kněz tak vysoce postavený, že se připletl do mocenské politiky na královském dvoře a prohrál?

Skalní hrobka, nápis

 Několik metrů dlouhý nápis z nitra skalní hrobky obsahuje tituly majitele a magické texty pro život na onom světě.

Zdroj: Koktejl